[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12300
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Starkey Laboratories, Inc (Radoslav Figura)
N1.3.1
N4897A
4722012300
Podaný
29.11.2022 2:34:45

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_N4897A_S3RIC.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 30.9.2022 Podpis Radoslav Figura
text/dali A1ZPE_N4897A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 30.9.2022 Podpis Radoslav Figura
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_N4897A.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.9.2022 Podpis Radoslav Figura
application/pdf STARKEY_DoC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2022 Podpis Radoslav Figura
image/jpeg Starkey_S3_RIC_312.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.9.2022 Podpis Radoslav Figura
image/jpeg RIC_312.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.9.2022 Podpis Radoslav Figura
application/pdf FTALATY_4.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.9.2022 Podpis Radoslav Figura
application/pdf SPRAVNY_POPLATOK_12300_.pdf Iná príloha 29.11.2022 Podpis Radoslav Figura
application/pdf SPRAVNY_POPLATOK_12300_.pdf Iná príloha 29.11.2022 Podpis Radoslav Figura
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Fa_CZs.docx Iná príloha 29.11.2022 Podpis Radoslav Figura
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Fa_CZs.docx Iná príloha 29.11.2022 Podpis Radoslav Figura
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Fa_Poland_s.docx Iná príloha 29.11.2022 Podpis Radoslav Figura
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Fa_Poland_s.docx Iná príloha 29.11.2022 Podpis Radoslav Figura
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_N4897A_S3RIC(1).docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.11.2022 Podpis Radoslav Figura
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_N4897A_S3RIC(1).docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.11.2022 Podpis Radoslav Figura
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vyzva_12300.docx 23.11.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Radoslav Figura - Starkey Laboratories, Inc 
Zaslal: 29.11.2022 2:24:57
Nezohľadňovaný
MER
Autor: Radoslav Figura - Starkey Laboratories, Inc 
Zaslal: 29.11.2022 2:23:24
Nezohľadňovaný
CENY POLSKO
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Fa_Poland_s.docx
Autor: Radoslav Figura - Starkey Laboratories, Inc 
Zaslal: 29.11.2022 2:23:03
Nezohľadňovaný
CENY CESKA REPUBLIKA
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Fa_CZs.docx
Autor: Radoslav Figura - Starkey Laboratories, Inc 
Zaslal: 29.11.2022 2:22:20
Nezohľadňovaný
SPRAVNY POPLATOK - DOPLATOK
Autor: Radoslav Figura - Starkey Laboratories, Inc 
Zaslal: 7.10.2022 20:18:58
MER
Autor: Radoslav Figura - Starkey Laboratories, Inc 
Zaslal: 7.10.2022 15:53:33
Návod
Autor: Radoslav Figura - Starkey Laboratories, Inc 
Zaslal: 7.10.2022 15:52:16
Ftaláty
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FTALATY_FINAL.docx
Autor: Radoslav Figura - Starkey Laboratories, Inc 
Zaslal: 7.10.2022 15:51:47
EC Certifikát
Autor: Radoslav Figura - Starkey Laboratories, Inc 
Zaslal: 7.10.2022 15:50:57
Ceny Poľsko
Autor: Radoslav Figura - Starkey Laboratories, Inc 
Zaslal: 7.10.2022 15:50:31
Ceny Česká republika
Autor: Radoslav Figura - Starkey Laboratories, Inc 
Zaslal: 7.10.2022 15:49:52
Spávny poplatok 12300