[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12299
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Arthrex Inc. (Eva Rupcová)
XC5.1
P54556
4722012299
Vyzvaný
30.9.2022 15:57:42

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_Ti... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.9.2022 Podpis Eva Rupcová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.9.2022 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER tlacivo XC 5.1 TightRop... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.9.2022 Podpis Eva Rupcová
application/pdf OCR Version_Declaration of ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2022 Podpis Eva Rupcová
image/png ŠUKL kód.PNG Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.9.2022 Podpis Eva Rupcová
application/pdf CE 85507_EC Certificate_Ful... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.9.2022 Podpis Eva Rupcová
application/pdf Potvrzení výrobce_ftaláty_T... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.9.2022 Podpis Eva Rupcová
application/pdf DFU-0147-8r0_fmt_sk-SK.pdf Iná príloha 30.9.2022 Podpis Eva Rupcová
image/jpeg 1664190062215.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.9.2022 Podpis Eva Rupcová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12299.docx 24.11.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Eva Rupcová - Arthrex Inc. 
Zaslal: 2.12.2022 9:37:20
Nezohľadňovaný
Vyjadrenie výrobcu ku komparátorovi
Autor: Eva Rupcová - Arthrex Inc. 
Zaslal: 2.12.2022 9:36:41
Nezohľadňovaný
dfm
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Eva Rupcová - Arthrex Inc. 
Zaslal: 2.12.2022 9:36:17
Nezohľadňovaný
Výzva doplnenie
Autor: Eva Rupcová - Arthrex Inc. 
Zaslal: 20.11.2022 16:50:29
Nezohľadňovaný
MER
Autor: Eva Rupcová - Arthrex Inc. 
Zaslal: 20.11.2022 16:50:12
Nezohľadňovaný
TR reference
Autor: Eva Rupcová - Arthrex Inc. 
Zaslal: 20.11.2022 16:49:39
Nezohľadňovaný
brožura
Autor: Eva Rupcová - Arthrex Inc. 
Zaslal: 20.11.2022 16:49:07
Nezohľadňovaný
vyobrazenie ZP
Príloha: image/png TightRope II.PNG
Autor: Eva Rupcová - Arthrex Inc. 
Zaslal: 20.11.2022 16:48:43
Nezohľadňovaný
dfm
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Eva Rupcová - Arthrex Inc. 
Zaslal: 20.11.2022 16:45:43
Nezohľadňovaný
doplnenie podania
Autor: Eva Rupcová - Arthrex Inc. 
Zaslal: 7.10.2022 23:09:02
Faktúra Taliansko
Autor: Eva Rupcová - Arthrex Inc. 
Zaslal: 7.10.2022 22:42:31
Faktúra Taliansko
Autor: Eva Rupcová - Arthrex Inc. 
Zaslal: 7.10.2022 22:41:57
faktúra Španielsko
Autor: Eva Rupcová - Arthrex Inc. 
Zaslal: 7.10.2022 22:41:09
preklad DoC
Príloha: application/pdf DoC.pdf
Autor: Eva Rupcová - Arthrex Inc. 
Zaslal: 7.10.2022 22:40:24
doplnený MER
Autor: Eva Rupcová - Arthrex Inc. 
Zaslal: 7.10.2022 22:40:01
Dfm
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Eva Rupcová - Arthrex Inc. 
Zaslal: 7.10.2022 22:39:28
opravená žiadosť
Autor: Eva Rupcová - Arthrex Inc. 
Zaslal: 4.10.2022 19:19:36
platba potvrdenie