[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12295
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Poriferous LLC (Jan Tichý)
XE1
P99038
4722012295
Právoplatný
28.11.2022 14:55:09

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-Transfeo... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 30.9.2022 Podpis Jan Tichý
text/dali A1SZMN-Transfeodinalny.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 30.9.2022 Podpis Jan Tichý
application/msword MER_rozbor_Transfeonidalny.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.9.2022 Podpis Jan Tichý
application/pdf QF-73-01-09, Declaration of... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2022 Podpis Jan Tichý
image/jpeg SUKL kod.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.9.2022 Podpis Jan Tichý
image/jpeg Vyhlasenie o ftalatoch.jpg Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.9.2022 Podpis Jan Tichý
application/pdf Odběratelská_faktura_položk... Iná príloha 30.9.2022 Podpis Jan Tichý
application/pdf jkaoms-44-128.pdf Iná príloha 30.9.2022 Podpis Jan Tichý
image/jpeg Fotka krabicky s CE.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.9.2022 Podpis Jan Tichý
application/msword MER_rozbor_Transfeonidalny-... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.11.2022 Podpis Jan Tichý
application/pdf constantine2014.pdf Iná príloha 28.11.2022 Podpis Jan Tichý
application/pdf K152463.pdf Iná príloha 28.11.2022 Podpis Jan Tichý
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvy MZ SR_21.1... Iná príloha 28.11.2022 Podpis Jan Tichý
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_12295.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 3.4.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12295.docx 21.11.2022 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11339 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.4.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.3.2023 13:10:31
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 6.3.2023 20:18:31
Nezohľadňovaný
Prikladám aktualizovanú MER.
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 6.3.2023 20:17:53
Nezohľadňovaný
Prikladám štúdiu.
Príloha: application/pdf Chen2019.pdf
Autor: Mgr. Zuzana Gereg - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 30.11.2022 14:35:28
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 50 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 12295. Termín: 08.12.2022 Čas: 14:40 hod. Miesto: online zasadnutie.
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 25.11.2022 10:57:56
Nezohľadňovaný
Prikladám štúdiu 2
Príloha: application/pdf K152463.pdf
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 25.11.2022 10:57:29
Nezohľadňovaný
Prikladám štúdiu 1
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 25.11.2022 10:57:03
Nezohľadňovaný
Prikladám odpoved k výzve.
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 25.11.2022 10:56:30
Nezohľadňovaný
Na základe výzvy prikladám opravenú MER.
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 9.11.2022 20:50:27
Nezohľadňovaný
Prikladám zobrazenie zdravotníckej pomôcky. Katalógové čísla implantátov 4126 a 4129 sa používajú počas transfenoidálnch operácií.
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 9.11.2022 11:16:10
Nezohľadňovaný
Prikladám katalóg produktov.
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 8.11.2022 17:55:14
Nezohľadňovaný
Prikladám opravenú žiadosť.
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 8.11.2022 17:54:40
Nezohľadňovaný
Prikladám odberateľskú faktúru z ČR.
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 8.11.2022 16:54:10
Nezohľadňovaný
Prikladám návod na použitie.
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 5.10.2022 22:07:45
Úhrady v Taliansku 2/2
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 5.10.2022 22:07:26
Úhrady v Taliansku 1/2
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 4.10.2022 19:39:36
Prikladám potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.