[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12292
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Poriferous LLC (Jan Tichý)
XE1
P99038
4722012292
Podaný
28.11.2022 14:49:26

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-Mastoid.... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 30.9.2022 Podpis Jan Tichý
text/dali A1SZMN-Mastoid.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 30.9.2022 Podpis Jan Tichý
application/msword MER_rozbor_Mastoid.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.9.2022 Podpis Jan Tichý
application/pdf QF-73-01-09, Declaration of... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2022 Podpis Jan Tichý
image/jpeg SUKL kod.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.9.2022 Podpis Jan Tichý
image/jpeg Vyhlasenie o ftalatoch.jpg Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.9.2022 Podpis Jan Tichý
application/pdf Odběratelská_faktura_položk... Iná príloha 30.9.2022 Podpis Jan Tichý
application/pdf jkaoms-44-128.pdf Iná príloha 30.9.2022 Podpis Jan Tichý
image/jpeg krabicka s CE.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.9.2022 Podpis Jan Tichý
application/msword MER_rozbor_Mastoid-new.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.11.2022 Podpis Jan Tichý
application/pdf constantine2014.pdf Iná príloha 28.11.2022 Podpis Jan Tichý
application/pdf K152463.pdf Iná príloha 28.11.2022 Podpis Jan Tichý
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvy MZ SR_21.1... Iná príloha 28.11.2022 Podpis Jan Tichý
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12292.docx 21.11.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 30.11.2022 14:34:41
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 50 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 12292. Termín: 08.12.2022 Čas: 14:40 hod. Miesto: online zasadnutie.
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 25.11.2022 9:42:50
Nezohľadňovaný
Prikladám štúdiu 2
Príloha: application/pdf K152463.pdf
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 25.11.2022 9:42:08
Nezohľadňovaný
Prikladám štúdiu 1
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 25.11.2022 9:40:52
Nezohľadňovaný
Prikladám odpoveď k výzve.
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 25.11.2022 9:40:02
Nezohľadňovaný
Na základe výzvy prikladám opravenú MER.
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 9.11.2022 11:19:47
Nezohľadňovaný
Prikladám katalóg produktov.
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 8.11.2022 16:52:37
Nezohľadňovaný
Prikladám návod na použitie.
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 5.10.2022 22:05:35
Úhrady v Taliansku 2/2
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 5.10.2022 22:05:04
Úhrady v Taliansku 1/2
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 4.10.2022 19:37:20
Prikladám potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.
Autor: Jan Tichý - Poriferous LLC  
Zaslal: 30.9.2022 13:57:33
Fotka krabičky Mastoid s CE