[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12276
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Global Biomedica s.r.o. (MVDr.Viliam Rus)
XD5.1
P4951A
4722012276
Rozhodnutý 1.st
1.12.2022 20:24:01

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok BD... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.9.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.9.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document BMD Titanium ACIF, ACIF GW ... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.9.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf CE_EN_12_2020.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Declaration of conformity_2... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
image/jpeg SUKL Global Biomedica.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.9.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf BMD-Titanium-ACIF-GW-Implan... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.9.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Phtalate GBMD_SK.PDF Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.9.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Platba XD5.1.pdf Iná príloha 30.9.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Odpoved na vyzvu BMD 12276.pdf Iná príloha 1.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12276.docx 24.11.2022 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11197 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.1.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MVDr.Viliam Rus - Global Biomedica s.r.o. 
Zaslal: 19.12.2022 18:31:34
Nezohľadňovaný
Doplnenie ziadosti a sifrovaneho vystupu
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: MVDr.Viliam Rus - Global Biomedica s.r.o. 
Zaslal: 19.12.2022 18:31:22
Nezohľadňovaný
Doplnenie ziadosti a sifrovaneho vystupu
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 14.12.2022 10:34:18
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: MVDr.Viliam Rus - Global Biomedica s.r.o. 
Zaslal: 9.11.2022 19:22:40
Nezohľadňovaný
Doplnenie IFU
Autor: MVDr.Viliam Rus - Global Biomedica s.r.o. 
Zaslal: 9.11.2022 19:21:59
Nezohľadňovaný
Potvrdenie o doplatku k žiadosti
Autor: MVDr.Viliam Rus - Global Biomedica s.r.o. 
Zaslal: 9.11.2022 19:20:44
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup k opravenej žiadosti
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: MVDr.Viliam Rus - Global Biomedica s.r.o. 
Zaslal: 9.11.2022 19:20:09
Nezohľadňovaný
Doplnenie a oprava žiadosti