[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12262
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Mathys Ltd Bettlach (Vladimír Futák)
XC2.17
P89092
4722012262
Rozhodnutý 1.st
1.12.2022 11:47:38

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok .xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.9.2022 Podpis Vladimír Futák
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.9.2022 Podpis Vladimír Futák
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Implantát kolenný balanSys_... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.9.2022 Podpis Vladimír Futák
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Implantát kolenný balanSys_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2022 Podpis Vladimír Futák
application/pdf SUKL kod P89092.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.9.2022 Podpis Vladimír Futák
application/pdf štítok.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2022 Podpis Vladimír Futák
application/pdf phtalate_free SK.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.9.2022 Podpis Vladimír Futák
application/pdf phtalate_free.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.9.2022 Podpis Vladimír Futák
application/pdf poplatok za registráciu.pdf Iná príloha 30.9.2022 Podpis Vladimír Futák
application/pdf Implantát kolenný balanSys_... Iná príloha 30.9.2022 Podpis Vladimír Futák
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 1.12.2022 Podpis Vladimír Futák
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 1.12.2022 Podpis Vladimír Futák
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Implantat kolenny balanSys_... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 1.12.2022 Podpis Vladimír Futák
application/pdf Certifikat EC2024.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 1.12.2022 Podpis Vladimír Futák
application/pdf SUKL kod P89092.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 1.12.2022 Podpis Vladimír Futák
application/pdf stitok.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 1.12.2022 Podpis Vladimír Futák
application/pdf phtalate_free SK.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 1.12.2022 Podpis Vladimír Futák
application/pdf porovnanie cien pre MZSR an... Iná príloha 1.12.2022 Podpis Vladimír Futák
application/pdf Rozpis ceny EU.pdf Iná príloha 1.12.2022 Podpis Vladimír Futák
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12262.docx 24.11.2022 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11190 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.1.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 8.12.2022 15:51:48
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Vladimír Futák - Mathys Ltd Bettlach 
Zaslal: 30.11.2022 14:54:35
Nezohľadňovaný
Rozpis ceny v EU, CZ, Belgicko
Príloha: application/pdf Rozpis ceny EU.pdf
Autor: Vladimír Futák - Mathys Ltd Bettlach 
Zaslal: 30.11.2022 12:59:25
Nezohľadňovaný
Doloženie cien dali - dfm
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Vladimír Futák - Mathys Ltd Bettlach 
Zaslal: 30.11.2022 12:17:32
Nezohľadňovaný
Doplnenie cien pre MZSR - antialergické koleno
Autor: Vladimír Futák - Mathys Ltd Bettlach 
Zaslal: 30.11.2022 12:04:16
Nezohľadňovaný
Doloženie cien pre MZSR - antialergické koleno
Autor: Vladimír Futák - Mathys Ltd Bettlach 
Zaslal: 30.11.2022 11:54:56
Nezohľadňovaný
Doloženie cien pre MZSR - antialergické koleno
Autor: Vladimír Futák - Mathys Ltd Bettlach 
Zaslal: 4.11.2022 14:11:14
Nezohľadňovaný
Úprava v žiadosti - návrh maximálnych súm úhrad zdravotnej poisťovne za ZP na 12, 24, 36 mesiacov. Ceny nie su verejne dostupné.
Autor: Vladimír Futák - Mathys Ltd Bettlach 
Zaslal: 4.11.2022 14:09:26
Nezohľadňovaný
Spotrebu ZP za 24 mesiacov v ks od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia
Autor: Vladimír Futák - Mathys Ltd Bettlach 
Zaslal: 4.11.2022 14:08:16
Nezohľadňovaný
CERTIFIKÁT, doplnenie
Autor: Vladimír Futák - Mathys Ltd Bettlach 
Zaslal: 4.11.2022 14:07:20
Nezohľadňovaný
Doplatok poplatku za registráciu