[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12259
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Cerdak (Pty) Ltd. (Martin Haas)
A
A95271
4722012259
Právoplatný
18.5.2023 14:43:47

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_Cerdak_Aerocloth_A952... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 29.9.2022 Podpis Martin Haas
text/dali A1ZPN_A95271.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c1_MER_ZP_Cerdak_Ae... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c2_DOC_Rev18_MDR201... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c3_EC_Certificate_2... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c4_Doklad o pridele... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.9.2022 Podpis Martin Haas
image/jpeg Priloha_c5_Zobrazenie01_Aer... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2022 Podpis Martin Haas
image/jpeg Priloha_c5_Zobrazenie02_Aer... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c6_Vyhlasenie_ftala... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c7_Navod na pouziti... Iná príloha 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c8_uhrada_AT.pdf Iná príloha 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c9_uhrada CZ.pdf Iná príloha 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2016_2019_IKEM_Prof... Iná príloha 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2016_Justina GLIK_z... Iná príloha 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2016_uvnba_MUDr. Or... Iná príloha 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2017_NUSCH_prednost... Iná príloha 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2017_vac_cdk_nsp_so... Iná príloha 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2018_04_Neona_JIS_M... Iná príloha 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2019_07_Prof MUDr H... Iná príloha 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2019_FNOSTRAVA_KRIZ... Iná príloha 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2020_EWMA _Prof_Str... Iná príloha 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2020_Kralvinohr_nwp... Iná príloha 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2020_SSI_byhipec_cd... Iná príloha 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_cdk_2018_prof_simko... Iná príloha 29.9.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf ID12259_odpoved_na_vyzvu_18... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_01_cdk_2006_austral... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_02_cdk_2006_geriatr... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_03_cdk_2007_Pubmed_... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_04_cdk_2007_worlcon... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_05_cdk_2008_medchro... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_06_cdk_2010_Hojenir... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_07_cdk_2010_kongres... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_08_cdk_2012_Sestra_... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_09_cdk_2017_podlaho... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_10_cdk_2018_13_Klin... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_11_cdk_2018_kongres... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_12_cdk_2018_kongres... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_13_prednaska_kongre... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_13_cdk_2018_kongres... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_14_cdk_2018_kongres... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_15_cdk_2019_kongres... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_16_cdk_2019_MZSR_As... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_17_cdk_2019_Program... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_18_cdk_2019_Program... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_18_prednaska_kongre... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_19_cdk_2020_EWMA202... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_19_prednaska_cdk_20... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_20_cdk_2020_Kongres... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_20_prednaska_2020_k... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_21_cdk_2021_Kongres... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_21_prednaska_2021_K... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_22_cdk_2021_Kongres... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_23_cdk_2021_kongres... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_23_prednaska_cdk_20... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_24_cdk_2021_ikem_pr... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_25_cdk_2023_EWMA_He... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_26_cdk_2023_Kongres... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_27_cdk_2023_Kongres... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_27_prednaska_2023_K... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_28_2015_glik_zastos... Iná príloha 18.5.2023 Podpis Martin Haas
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_12259.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.7.2023 Podpis Vladimír Heriban
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12259.docx 15.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11733 2 R_A1ZPN application/pdf Rozhodnutie K120_N173.pdf 15.8.2023 Detaily
R 11695 1 R_A1ZPN application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 21.6.2023 21:43:22
Nezohľadňovaný
Výzva na rozhodnutie k ID 12259.
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 15.3.2023 17:47:17
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 14.11.2022 14:46:28
Nezohľadňovaný
Doplnenie, zobrazenie ZP 02
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 14.11.2022 14:45:55
Nezohľadňovaný
Doplnenie, zobrazenie ZP01
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 30.9.2022 10:14:16
Potvrdenie o úhrade správneho poplatku