[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12242
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
BSN medical GmbH (Dana Ťažká)
A
A94881
4722012242
Podaný
28.11.2022 14:19:51

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A94881_Cutimed Sorbact Gel ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 28.9.2022 Podpis Dana Ťažká
text/dali A1ZPN_A94881.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 28.9.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A94881_MER_Cutimed Sorbact ... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.9.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A94881_DoC_Cutimed Sorbact ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.9.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A94881_CE_Cutimed Sorbact g... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.9.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A94881_ŠUKL kód.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.9.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A94881_ vyobrazenie _Cuitme... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.9.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A94881_Vyhlásenie o ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.9.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A94881_IFU_Cutimed Sorbact ... Iná príloha 28.9.2022 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Externi referencni ceny.docx Iná príloha 28.9.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf mosti2015.pdf Iná príloha 28.9.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Odpoved na vyzvu MZ SR_23.1... Iná príloha 28.11.2022 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok-Cutimed S... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 28.11.2022 Podpis Dana Ťažká
text/dali A1ZPN_A94881.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 28.11.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf MER_rozbor_ZP-Cutimed Sorba... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.11.2022 Podpis Dana Ťažká
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vyzva_12242.docx 23.11.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - BSN medical GmbH 
Zaslal: 10.10.2022 22:46:38
Nezohľadňovaný
úhrada poplatku