[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12212
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Ontex BV (Jana Nová)
B5
P2994A
4722012212
Právoplatný
23.11.2022 15:07:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok_Saf... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 30.9.2022 Podpis Jana Nová
text/dali A1ZPE_existujuci riadok_Saf... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 30.9.2022 Podpis Jana Nová
application/pdf S_MER_ZP_Safeel Underpads_P... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.9.2022 Podpis Jana Nová
application/pdf DoC_Dr.Max Safeel Incontine... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2022 Podpis Jana Nová
application/pdf Detail zdravotníckej pomôck... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.9.2022 Podpis Jana Nová
application/pdf Zobrazenie zdravotníckej po... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.9.2022 Podpis Jana Nová
application/pdf Vyhlásenie o ftalátoch.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.9.2022 Podpis Jana Nová
application/pdf Potvrdenie o uhrade_doplato... Iná príloha 23.11.2022 Podpis Jana Nová
application/pdf Detail zdravotníckej pomôck... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 23.11.2022 Podpis Jana Nová
application/pdf S_MER_ZP_Safeel Underpads_B... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 23.11.2022 Podpis Jana Nová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok_Saf... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 23.11.2022 Podpis Jana Nová
text/dali A1ZPE_existujuci riadok_Saf... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 23.11.2022 Podpis Jana Nová
application/pdf VYHLÁSENIE O REFERENČNÝCH C... Iná príloha 23.11.2022 Podpis Jana Nová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vyzva_12212.docx 15.11.2022 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11427 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.4.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 15.3.2023 16:50:11
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Jana Nová - Ontex BV 
Zaslal: 24.2.2023 15:08:41
Nezohľadňovaný
Žiadosť - doplnené ceny
Autor: Jana Nová - Ontex BV 
Zaslal: 19.12.2022 9:54:51
Nezohľadňovaný
Referenčné ceny 2/2 - Poľsko
Autor: Jana Nová - Ontex BV 
Zaslal: 19.12.2022 9:54:24
Nezohľadňovaný
Referenčné ceny 1/2 - Česká republika
Autor: Jana Nová - Ontex BV 
Zaslal: 4.10.2022 20:11:25
Dobrý deň, prikladáme potvrdenie o uhradení poplatku za podanú žiadosť 12212. S pozdravom Jana Nová