[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12126
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
NovaBone Products LLC (MVDr.Viliam Rus)
XD11.3
P89933
4722012126
Podaný
30.6.2022 19:14:38

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_No... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.6.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.6.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf CE 630625 NovaBone Products... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf CE 630625 Ortho Putty - Dec... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
image/jpeg SUKL kod Novabone.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Zobrazenie DWG-NBP131-005 -... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Latex and Phthalate Free Ce... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IFU NovaBone SK.docx Iná príloha 30.6.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Cena Belgicko.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf NovaBone Putty_MER 1.0.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MVDr.Viliam Rus - NovaBone Products LLC  
Zaslal: 7.7.2022 8:41:18
Preklad ftalaty
Autor: MVDr.Viliam Rus - NovaBone Products LLC  
Zaslal: 7.7.2022 8:40:53
Potvrdenie o platbe
Autor: MVDr.Viliam Rus - NovaBone Products LLC  
Zaslal: 7.7.2022 8:40:30
Poprosime o akceptaciu prepracovaneho MER k ziadosti