[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12125
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Woven Orthopedic Technologies LLC (MVDr.Viliam Rus)
XD10.5
P4353A
4722012125
Právoplatný
1.12.2022 20:20:23

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok_Ogmend.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 30.6.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 30.6.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf MER_Ogmend_2022_1.0docx.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf CE Certificate 654489_2019-... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf TF-001, Tab 12, Declaration... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf S╠îUKL kod Ogmend.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Zobrazenie Ogmend s CE.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Woven Phthalates Justificat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IFU SK WVN161.docx Iná príloha 30.6.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Odpoved na vyzvu Ogmend.pdf Iná príloha 1.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf MER_Ogmend_vyzva.pdf Iná príloha 1.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_12125.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.1.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12125.docx 24.11.2022 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11165 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.1.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.12.2022 15:00:03
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: MVDr.Viliam Rus - Woven Orthopedic Technologies LLC  
Zaslal: 30.8.2022 20:10:33
Nezohľadňovaný
Sifrovany vystup k aktualnej ziadosti
Príloha: text/dali A1SZMN ogmend.dfm
Autor: MVDr.Viliam Rus - Woven Orthopedic Technologies LLC  
Zaslal: 30.8.2022 20:09:46
Nezohľadňovaný
Aktualizovana ziadost
Autor: MVDr.Viliam Rus - Woven Orthopedic Technologies LLC  
Zaslal: 7.7.2022 8:39:25
Sifrovany vystup k aktualizovanej ziadosti
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: MVDr.Viliam Rus - Woven Orthopedic Technologies LLC  
Zaslal: 7.7.2022 8:38:55
Aktualizovana ziadost o zaradenie
Autor: MVDr.Viliam Rus - Woven Orthopedic Technologies LLC  
Zaslal: 7.7.2022 8:38:22
Potvrdenie o platbe
Príloha: application/pdf Platba Woven.pdf
Autor: MVDr.Viliam Rus - Woven Orthopedic Technologies LLC  
Zaslal: 7.7.2022 8:38:03
Preklad ftalaty
Autor: MVDr.Viliam Rus - Woven Orthopedic Technologies LLC  
Zaslal: 7.7.2022 8:37:41
Poprosime o akceptaciu prepracovaneho MER k ziadosti