[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12123
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Cochlear Limited (Ing. Stanislav Winkler)
XG1.2.1
P4842A, P4843A
4722012123
Vyzvaný
30.6.2022 19:37:42
9.3.2023 9:50:03
Dôvod späť vzatia Z dôvodu prípravy novej žiadosti na novú podskupinu.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_Osia 2.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_Osia 2.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf D1648470-1 Osia 2 Sound Pro... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf D1648479-1 OSI200_Implant_A... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
image/png Potvrdenie_ŠUKL.png Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf phthalates statement 29 Jun... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf D1961777-V1_SK_Osia_2_Syste... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf D1961780-V1_SK_Osia_2_Syste... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf I1 078611 0080 Rev 00 FQAC ... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf I7 078611 0106 Rev. 00_CE O... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf I7 078611 0131 Rev. 00_CE_O... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf Osia_2_Sound_Processor_Manu... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf Osia_2_Sound_Processor_Prír... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
image/png Osia 2_Zobrazenie_ZP.png Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12123.docx 28.11.2022 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12123.docx 1.3.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Stanislav Winkler - Cochlear Limited 
Zaslal: 6.12.2022 15:10:49
Nezohľadňovaný
V zmysle výzvy, prikladám doplnené MER
Autor: Ing. Stanislav Winkler - Cochlear Limited 
Zaslal: 20.9.2022 16:47:32
Nezohľadňovaný
Preklad ftaláty.
Autor: Ing. Stanislav Winkler - Cochlear Limited 
Zaslal: 20.9.2022 13:41:34
Nezohľadňovaný
Prehlasujem, že výrobok spoločnosti Cochlear Ltd. Implantát Osia OSI 200 s rečovým procesorom Osia 2 neobsahuje ftaláty.
Autor: Ing. Stanislav Winkler - Cochlear Limited 
Zaslal: 12.9.2022 14:44:22
Nezohľadňovaný
platba
Príloha: application/pdf ID12123.pdf
Autor: Ing. Stanislav Winkler - Cochlear Limited 
Zaslal: 12.9.2022 14:43:52
Nezohľadňovaný
aktuálny dfm výstup
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Ing. Stanislav Winkler - Cochlear Limited 
Zaslal: 12.9.2022 14:43:08
Nezohľadňovaný
aktuálna žiadosť so správnymi sukl, prosím o opravu sukl kódov v hlavičke ID návrhu 12123
Príloha: application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_Osia 2.xlsm
Autor: Ing. Stanislav Winkler - Cochlear Limited 
Zaslal: 12.9.2022 14:41:49
Nezohľadňovaný
sukl kod ( oprava zadania chybného suk kódu )
Autor: Ing. Stanislav Winkler - Cochlear Limited 
Zaslal: 12.9.2022 14:40:38
Nezohľadňovaný
sukl kod ( oprava zadania chybného suk kódu )