[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12123
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Cochlear Limited (Ing. Stanislav Winkler)
XG1.2.1
N94600
4722012123
Podaný
30.6.2022 19:37:42

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_Osia 2.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_Osia 2.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf D1648470-1 Osia 2 Sound Pro... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf D1648479-1 OSI200_Implant_A... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
image/png Potvrdenie_ŠUKL.png Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf phthalates statement 29 Jun... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf D1961777-V1_SK_Osia_2_Syste... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf D1961780-V1_SK_Osia_2_Syste... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf I1 078611 0080 Rev 00 FQAC ... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf I7 078611 0106 Rev. 00_CE O... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf I7 078611 0131 Rev. 00_CE_O... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf Osia_2_Sound_Processor_Manu... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf Osia_2_Sound_Processor_Prír... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
image/png Osia 2_Zobrazenie_ZP.png Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky