[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12120
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
BSN medical GmbH (Dana Ťažká)
A
A4195A
4722012120
Podaný
30.6.2022 15:26:12

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadokHypafix 5c... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 30.6.2022 Podpis Dana Ťažká
text/dali A1ZPN_A4195A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 30.6.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf MER_rozbor_ZP-Hypafix 5cmx5... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 40032930_03_DoC_Hypafix ski... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A4195A_ŠÚKL kód.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Hypafix_Skin_sensitive_5_5_... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A4195A_Vyhlásenie o ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 3-1876-4566-1-PB.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 4-grove2014.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Dana Ťažká
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - BSN medical GmbH 
Zaslal: 7.7.2022 16:18:48
úhrada poplatku
Autor: Dana Ťažká - BSN medical GmbH 
Zaslal: 7.7.2022 10:55:05
Potvrdenie o cenách