[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12119
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Cerdak (Pty) Ltd. (Martin Haas)
A8.17.4
A3851A
4722012119
Podaný
30.6.2022 14:32:22

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_Cerdak_Aerocloth Surg... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 30.6.2022 Podpis Martin Haas
text/dali A1ZPE_A3851A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c1_MER_ZP_Cerdak_A3... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c2_DOC_Rev17_MDR_20... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c3_EC_Certificate_2... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c5_Zobrazenie_Cerda... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c6_vyhlasenie_ftala... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c7_Navod na pouziti... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c8_uhrada_AT.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c9_uhrada cz.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2016_2019_IKEM_Prof... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2016_Justina GLIK_z... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2016_uvnba_MUDr. Or... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2017_NUSCH_prednost... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2017_vac_cdk_nsp_so... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zdroj10_2018_04_Neona_JIS_M... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2019_07_Prof MUDr H... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2019_FNOSTRAVA_KRIZ... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2020_EWMA _Prof_Str... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2020_Kralvinohr_nwp... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_2020_SSI_byhipec_cd... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Zdroj10_cdk_2018_prof_simko... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c4_Doklad o pridele... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2022 Podpis Martin Haas
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 30.6.2022 14:49:51
Potvrdenie o úhrade 230 eur.