[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12117
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Shenzen Ant Hi-Tech Industrial Co., Ltd. (Ing. Tomáš Kramer)
XB14.20
P4220A
4722012117
Podaný
30.6.2022 16:58:25

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_Ka... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.6.2022 Podpis Ing. Tomáš Kramer
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.6.2022 Podpis Ing. Tomáš Kramer
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_Katéter_P4220A.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2022 Podpis Ing. Tomáš Kramer
image/png Screenshot 2022-04-11 at 14... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2022 Podpis Ing. Tomáš Kramer
application/pdf DOC_ADVA GLIDE.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Ing. Tomáš Kramer
application/pdf ftalaty Antmed.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2022 Podpis Ing. Tomáš Kramer
application/pdf Návod-ADVA GLIDE SK_rev.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2022 Podpis Ing. Tomáš Kramer
application/pdf Návod-NC ADVA GLIDE SK_rev.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2022 Podpis Ing. Tomáš Kramer
application/pdf Adva Glide - špecifikacia.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. Tomáš Kramer
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Tomáš Kramer - Shenzen Ant Hi-Tech Industrial Co., Ltd. 
Zaslal: 7.7.2022 12:22:21
platba
Autor: Ing. Tomáš Kramer - Shenzen Ant Hi-Tech Industrial Co., Ltd. 
Zaslal: 7.7.2022 12:21:32
ftalaty preklad
Autor: Ing. Tomáš Kramer - Shenzen Ant Hi-Tech Industrial Co., Ltd. 
Zaslal: 7.7.2022 12:20:59
vymena ftalaty
Autor: Ing. Tomáš Kramer - Shenzen Ant Hi-Tech Industrial Co., Ltd. 
Zaslal: 7.7.2022 12:19:35
doplnenie
Autor: Ing. Tomáš Kramer - Shenzen Ant Hi-Tech Industrial Co., Ltd. 
Zaslal: 7.7.2022 12:18:59
doplnenie
Autor: Ing. Tomáš Kramer - Shenzen Ant Hi-Tech Industrial Co., Ltd. 
Zaslal: 7.7.2022 12:18:11
doplnenie ec cert
Autor: Ing. Tomáš Kramer - Shenzen Ant Hi-Tech Industrial Co., Ltd. 
Zaslal: 7.7.2022 12:17:07
doplnenie ec cert