[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12112
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Orthofix Inc. (Ing. David Černý)
XD1.13
P4418A
4722012112
Podaný
30.6.2022 15:44:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-Fi... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_Firebird SI.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf CE_FQA_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf DoC_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf IFU - Firebird SI - SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Labels_Firebird_SI.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf ŠÚKL_Firebird_SI.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Vyhlásenie o ftalátoch.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Prehlásenie k cenám Firebir... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Cena_DE.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Cena_PL.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf 2-weksler2007.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf 3-ha2008.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf 4-586_2004_Article_692.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf 4722012112.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky