[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12111
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Istanbul Kozmetik Laboratuari Sanayi ve Ticare Ltd. Sti. (Jarmila Hrabovská)
A8.10.2
A4563A
4722012111
Podaný
30.6.2022 14:34:30

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf FTALÁTY SCAREX.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2022 Podpis Jarmila Hrabovská
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Medicinky rozbor_S_MER_ZP S... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2022 Podpis Jarmila Hrabovská
application/pdf ISO 13485 2016 Certificate... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Jarmila Hrabovská
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Kópia - A1ZPE_existujuci ri... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 30.6.2022 Podpis Jarmila Hrabovská
text/dali A1ZPE_A4563A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 30.6.2022 Podpis Jarmila Hrabovská
application/pdf Detail zdravotníckej pomôck... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2022 Podpis Jarmila Hrabovská
application/pdf MEDITECH_ScarEx__Jel_Declar... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2022 Podpis Jarmila Hrabovská
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jarmila Hrabovská - Istanbul Kozmetik Laboratuari Sanayi ve Ticare Ltd. Sti.  
Zaslal: 6.7.2022 16:19:38
Faktúra EU Nemecko
Autor: Jarmila Hrabovská - Istanbul Kozmetik Laboratuari Sanayi ve Ticare Ltd. Sti.  
Zaslal: 6.7.2022 16:18:58
Faktúra EU
Autor: Jarmila Hrabovská - Istanbul Kozmetik Laboratuari Sanayi ve Ticare Ltd. Sti.  
Zaslal: 6.7.2022 16:17:35
Aktualizovaný MER (Medicínsky rozbor)
Autor: Jarmila Hrabovská - Istanbul Kozmetik Laboratuari Sanayi ve Ticare Ltd. Sti.  
Zaslal: 30.6.2022 14:57:20
doklad o uhrade
Autor: Jarmila Hrabovská - Istanbul Kozmetik Laboratuari Sanayi ve Ticare Ltd. Sti.  
Zaslal: 30.6.2022 14:56:25
prikladáme doklad o úhrade