[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

1211
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Michaela Cesnaková)
A8.10.1, A8.13.3, A8.13.4, A8.13.5, A8.18.1, A8.18.2
A60450, A75072, A22193, A23462, A23463, A23464, A73925, A75071, A75075, A75076, A75077, A83825, A84089, A84090, A84282, A84283, A84284, A84285, A84440, A84444, A84447, A87535, A87967
3712001211
Právoplatný
23.3.2012 17:18:22

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie_zmena_PO.docx Oznámenie o začatí konania 23.3.2012 Podpis Mgr. Michaela Cesnaková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 671 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie ZP-1211-2012-OK... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky