[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12105
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Teleflex Medical (Erika Mikolášiková Ing.)
XH1.9
P93013
4722012105
V KK
8.9.2022 13:26:56

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Žiadosť o zaradenie pomôcky... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf MER-EZ-IO 2022.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf CE 540596_Exp 2024-05-26.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf DC0041-EZ-IO needle,R_AG.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf EZ-IO SUKL 2024.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf Label EZ-IO 8772_SK.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf DEHP EZ-IO (002).pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf Návod na použitie EZ-IO ihl... Iná príloha 29.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf Drawings - EZ-IO.pdf Iná príloha 29.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 1-boersma2003.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 2-brieger2004.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 3-canto2002.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 4-10.1067@mhj.2002.125625.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 5-Kardiologia-SDTP_na_kompl... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 6-bergum2015.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 7-v080p00F74.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 8-brickman1992.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 10-guy1993.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 11-io-vs-cvc-in-ed.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf MER-EZ-IO-new.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 8.9.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf Odpoved na vyzvu MZ SR_07.0... Iná príloha 8.9.2022 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12105.docx 7.9.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 30.11.2022 14:36:23
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 50 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 12105. Termín: 08.12.2022 Čas: 15:00 hod. Miesto: online zasadnutie.
Autor: Erika Mikolášiková Ing. - Teleflex Medical 
Zaslal: 10.8.2022 11:37:23
Nezohľadňovaný
Cena v ČR
Príloha: application/pdf 3427_001.pdf
Autor: Erika Mikolášiková Ing. - Teleflex Medical 
Zaslal: 10.8.2022 11:37:05
Nezohľadňovaný
Cena v Rakúsku
Autor: Erika Mikolášiková Ing. - Teleflex Medical 
Zaslal: 10.8.2022 11:36:49
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie o ftalátoch
Autor: Erika Mikolášiková Ing. - Teleflex Medical 
Zaslal: 10.8.2022 11:36:13
Nezohľadňovaný
Upravený MER
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER-EZ-IO.docx
Autor: Erika Mikolášiková Ing. - Teleflex Medical 
Zaslal: 10.8.2022 11:35:48
Nezohľadňovaný
Upravený šifrovaný výstup
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: Erika Mikolášiková Ing. - Teleflex Medical 
Zaslal: 10.8.2022 11:35:29
Nezohľadňovaný
Upravená žiadosť
Autor: Erika Mikolášiková Ing. - Teleflex Medical 
Zaslal: 6.7.2022 17:32:50
Správny poplatok