[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12102
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Galil Medical Ltd. (Ing. Bibiána Šikulajová)
XH1.5.1
P3311A
4722012102
Podaný
30.6.2022 14:24:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_teplotný senzor_ID ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.6.2022 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.6.2022 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DoC TUV_Legacy Needles_29-M... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DoC_Cryoablation Needle+The... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Galil Medical Ltd_G1 103814... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL vystup Galil Medical.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2022 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf AUX000253E-4010-Thermal Sen... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2022 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf AUX001000D-Generic Pouch La... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2022 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Ftalaty_Galil Medical Israe... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2022 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Thermal Sensor IFU_sk002.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_Teplotny_senzor_final.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2022 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf správny poplatok VS47220121... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Galil Medical Ltd. 
Zaslal: 14.8.2022 13:01:29
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup zo žiadosti pre DaLi - z opravenej žiadosti
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Galil Medical Ltd. 
Zaslal: 14.8.2022 12:51:54
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup zo žiadosti pre DaLi - z opravenej žiadosti
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Galil Medical Ltd. 
Zaslal: 14.8.2022 12:49:44
Nezohľadňovaný
zosúladenie názvu podskupiny v priloženom dokumente
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Galil Medical Ltd. 
Zaslal: 14.8.2022 12:49:26
Nezohľadňovaný
zosúladenie názvu podskupiny v priloženom dokumente