[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12087
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Orthofix Inc. (Ing. David Černý)
XD1.9
P4417A
4722012087
Právoplatný
30.6.2022 15:44:19

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-Fi... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_Firebird-polysegment.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf CE_FQA_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf DoC_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf IFU - Firebird Phoenix Janu... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Labels.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf ŠÚKL_Firebird.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Vyhlásenie o ftalátoch.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Prehlásenie k cenám Firebir... Iná príloha 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Cena_DE.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Cena_PL.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf 4722012087.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11067 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S11318-2022-OKa... 15.10.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 29.9.2022 16:34:15
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Ing. David Černý - Orthofix Inc. 
Zaslal: 9.8.2022 13:44:44
Nezohľadňovaný
Prehlásenie k cenám - aktualizovaná verzia
Autor: Ing. David Černý - Orthofix Inc. 
Zaslal: 9.8.2022 13:44:10
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup zo žiadosti - aktualizovaná verzia
Autor: Ing. David Černý - Orthofix Inc. 
Zaslal: 9.8.2022 13:43:43
Nezohľadňovaný
Žiadosť - aktualizovaná verzia