[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12081
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Orthofix Inc. (Ing. David Černý)
XD1
P3601A
4722012081
Podaný
30.6.2022 15:43:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-Centurio... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/msword MER_rozbor_SZM-Centurion-po... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf CE_FQA_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf DoC_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf IFU_Centurion_POCT.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Labels.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf ŠÚKL_Centurion_POCT.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Vyhlásenie o ftalátoch.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Prehlásenie k cenám Centuri... Iná príloha 28.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Cena_DE.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Cena_DE2.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Cena_PL.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Cena_PL2.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
application/pdf 4722012081.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Ing. David Černý
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky