[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12055
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Unomedical A ConvaTec Company (Vladimír Mičieta)
D10.2.1
D4228A
4722012055
Podaný
30.6.2022 14:34:53

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf 10-99-20210518-DoC_Infusion... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf EC_Rev.32_Merged.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf IFU 2-MMT-431A-20211123_MMT... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL kod IS Extended.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 24.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf 1-MMT-431A-20210526_MMT-431... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 24.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyhlásenie Ftaláty_MDT.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 24.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf Brazg et al - Evaluation of... Iná príloha 24.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok Inf... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 30.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
text/dali A1ZPE_D4228A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 30.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER Infúzna súprava MDT Ext... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf Zasobniky + IS Extended Nem... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf Zasobniky + IS Extended Tal... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Vladimír Mičieta - Unomedical A ConvaTec Company 
Zaslal: 4.7.2022 10:22:58
Potvrdenie o uhradeni poplatku //ID12055