[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12054
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medtronic MiniMed, Inc. (Vladimír Mičieta)
D10.2.2
D4227A
4722012054
Podaný
30.6.2022 14:25:51

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf D00392365_A_EN_Final_MiniMe... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf EC Certificate 8857 Rev. 15... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf IFU M002267C21A1DOC_B_FINAL... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL kod Zásobník MMT-342.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 24.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf Lid label M003361C004DOC_B_... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 24.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyhlásenie o obsahu ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 24.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf EWIS_ Brochure.pdf Iná príloha 24.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok Zás... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 29.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
text/dali A1ZPE_D4227A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 29.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER Zásobník inzulínu MMT34... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf Zasobniky + IS Extended Nem... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf Zasobniky + IS Extended Tal... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Vladimír Mičieta
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Vladimír Mičieta - Medtronic MiniMed, Inc. 
Zaslal: 4.7.2022 10:31:16
Potvrdenie o uhradení poplatku ID12054