[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12029
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Synthes GmbH (Jana Haluzová)
XC4.14
P71278
4722012029
Podaný
30.6.2022 17:49:37

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER-Pruty ESIN.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf SUKL_P71278_ESIN_str6.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf FTALATY_Synthes.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Vyobrazenie_TEN.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf IFU-SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf CE certificate.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf DoC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Referenčne_Ceny_EU_ESIN_TEN... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Belgicko_referencne ceny.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-Pruty ES... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf MZSR_spravne poplatky.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky