[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12028
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Biosense Webster, Inc. (Jana Haluzová)
XB14.12
P1632A, P1631A, P3448A, P39063, P91397
4722012028
Podaný
30.6.2022 17:21:11

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER-Heliostar.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf IFU-SK_Heliostar.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf IFU-SK_Lassostar.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf IFU-SK_Guidestar.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf SUKLkody.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf FTALATY_BW.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Vyobrazenie.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf CE certificate_Heliostar.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf CE certificate_Lassostar.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf CE certificate_Guidestar.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf CE cert (cables).pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Design certificate_HelioSta... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Design cert_Lassostar.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf DoC_HelioStar.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf DoC_Lassostar.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf DoC_GuideStar.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-Heliosta... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Doloženie referenčných cien... Iná príloha 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
application/pdf MZSR_spravne poplatky.pdf Iná príloha 30.6.2022 Podpis Jana Haluzová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky