[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12009
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Radoslav Cibík)
N1.2.1, N1.2.2
N98676, N99606, N99607, N96096, N96097, N96098, N96099, N98202, N98203, N98204, N98207, N98208, N89397, N89396, N95600, N90490, N88173, N86898, N75726, N96512, N94850, N80341, N91723, N95601, N84176, N98682, N97534, N86908, N95630, N97538, N0891A, N98677, N94890, N1725A, N99608, N0641A, N1549A, N96514, N96100, N97208, N98205, N98206, N98209, N89398, N1573A, N95591, N90491, N94177, N85524, N86906, N86905, N86904, N75725, N88589, N86314, N91726, N91727, N3334A, N91722, N81188, N80342, N92651, N95885, N1163A, N98674, N0734A, N2604A, N80343, N95592, N95130, N98683, N1548A, N2606A, N87683, N95128, N1505A, N0896A, N98684, N1508A, N95126, N96977, N1511A
4722012009
Právoplatný
24.5.2022 13:42:27

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 24.5.2022 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_12009_Konanie začaté z ... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 13.7.2022 Podpis Vladimír Heriban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11014 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S11606-2022-OKC... 15.7.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ondrej Katuščák - WSAUD A/S 
Zaslal: 31.5.2022 20:54:26
Posielame pripomienky k začatiu konania o zlúčení podskupín načúvacích prístrojov