[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12007
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Radoslav Cibík)
A8.1.1.1, A8.1.1.2, A8.1.1.3, A8.1.1.4, A8.1.1.5, A8.1.1.6, A8.1.2.2, A8.1.2.3, A8.1.3, A8.2.1, A8.2.2, A8.3, A8.4.1.1, A8.4.1.2, A8.4.1.3, A8.4.1.4, A8.4.2.1, A8.4.2.2, A8.4.2.3, A8.4.2.4, A8.4.2.5, A8.5.1.1, A8.5.1.2, A8.5.1.3, A8.5.2, A8.6.1.1, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.5, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.1, A8.6.2.2, A8.6.2.3, A8.6.2.4, A8.6.2.5, A8.6.2.6, A8.7.2, A8.7.4, A8.8.1, A8.8.2, A8.8.3, A8.9.1, A8.9.2, A8.9.3, A8.10.2, A8.12.1, A8.12.2, A8.12.3, A8.13, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.1.3, A8.13.1.4, A8.13.1.5, A8.13.1.6, A8.13.2, A8.13.3.1, A8.13.3.2, A8.13.3.3, A8.13.4.1, A8.13.4.2, A8.13.4.3, A8.13.4.4, A8.13.4.5, A8.13.6, A8.14.1, A8.14.2, A8.14.2.1, A8.14.2.2, A8.14.2.3, A8.14.2.4, A8.14.2.5, A8.16.1, A8.16.2, A8.17.1, A8.17.3, A8.17.4, A8.17.5, A8.18.1, A8.18.2.1, A8.18.2.2, A8.18.3.1, A8.18.3.2, A14
A59449, A95525, A39595, A21640, A37302, A75130, A71920, A37303, A39596, A21641, A37307, A1893A, A37308, A37309, A37310, A36917, A39600, A1891A, A36911, A22955, A22950, A22953, A75133, A59457, A80078, A22951, A36913, A39601, A37312, A60691, A37947, A73751, A98154, A94832, A73747, A73750, A81007, A99473, A60692, A73749, A30402, A26347, A26351, A28414, A86645, A28812, A89036, A74779, A76422, A1884A, A86646, A96063, A28415, A90934, A94820, A96631, A64788, A89370, A2534A, A89310, A92489, A97379, A39615, A0504A, A76417, A52621, A21645, A21646, A74994, A0505A, A52623, A39616, A94880, A86642, A0506A, A0507A, A76420, A76419, A0511A, A52626, A37704, A93496, A39345, A0509A, A0510A, A52627, A93490, A93498, A37705, A26762, A39591, A22057, A74999, A75661, A82758, A71119, A39592, A26649, A31163, A75000, A74662, A82759, A88059, A75662, A39593, A26651, A26650, A71287, A82761, A75007, A72975, A74663, A75663, A82760, A75008, A82762, A26655, A39594, A39717, A75664, A90638, A85824, A85816, A80112, A91590, A90639, A95654, A86998, A94843, A85822, A93737, A79105, A79103, A96255, A85817, A85819, A90640, A91591, A94844, A79104, A91592, A85821, A2653A, A2654A, A92716, A92715, A92713, A90636, A60687, A60686, A0609A, A92907, A92920, A2656A, A95783, A85825, A84100, A2659A, A95805, A26355, A85828, A85827, A60688, A30398, A91587, A95784, A90637, A85831, A0611A, A0610A, A0613A, A91589, A84098, A85830, A84096, A2657A, A2658A, A85833, A30400, A95806, A93742, A91588, A95785, A84097, A0403A, A93744, A98384, A98353, A0404A, A88087, A0617A, A0618A, A0619A, A0620A, A93743, A98354, A2626A, A85836, A65002, A30401, A2660A, A89743, A79733, A95657, A95658, A68033, A73015, A21643, A74997, A87968, A68842, A93233, A86445, A36317, A83308, A92903, A68841, A83311, A83310, A73861, A73019, A72992, A72996, A68843, A68035, A72990, A73017, A72994, A68034, A74661, A92893, A92899, A92898, A79735, A79737, A79739, A92905, A92904, A87969, A73021, A73022, A86991, A68037, A91959, A73009, A84099, A36316, A98385, A73007, A91958, A92912, A72998, A88254, A96423, A96422, A96421, A92908, A92915, A98386, A68039, A92913, A92921, A86999, A73000, A73011, A68038, A84093, A95523, A95524, A96424, A92909, A92917, A94580, A84092, A94579, A92916, A79778, A92923, A73004, A98389, A98388, A92922, A92918, A79777, A87000, A73002, A73013, A79776, A92474, A92473, A92468, A92469, A92472, A92465, A92470, A92471, A92467, A92466, A84121, A17415, A69445, A38870, A17418, A84122, A94360, A95811, A83299, A17416, A69447, A94363, A83301, A94354, A83300, A69449, A89369, A71035, A65573, A89401, A95529, A95534, A95857, A95532, A95537, A71036, A93886, A38378, A89402, A71154, A93887, A93888, A95531, A96819, A81145, A92180, A97495, A80931, A80923, A80924, A79743, A39608, A80922, A80925, A79749, A80926, A39610, A79744, A95576, A95577, A95574, A79750, A92167, A1789A, A97549, A0330A, A0334A, A89896, A1863A, A70029, A1139A, A91639, A85746, A99487, A99061, A84286, A99062, A99060, A1790A, A1791A, A1792A, A1793A, A89561, A89899, A89563, A1870A, A81169, A97552, A96931, A96933, A96932, A96934, A0347A, A97551, A89898, A0337A, A0333A, A85748, A0335A, A0331A, A89562, A91643, A89564, A76828, A94193, A89560, A91641, A89897, A91640, A91642, A94191, A91621, A91623, A85747, A0336A, A0332A, A94692, A99489, A99488, A99491, A84287, A99063, A99064, A99065, A99066, A89976, A89991, A89559, A81167, A91617, A76829, A81168, A91619, A93215, A93216, A92709, A94188, A90028, A82445, A2422A, A0312A, A2421A, A96064, A2199A, A2200A, A96628, A73730, A89309, A90468, A94802, A94803, A98725, A92383, A75071, A75075, A92384, A99921, A98277, A93493, A92386, A75072, A75076, A96419, A99922, A75077, A92385, A23462, A84440, A94887, A23463, A94194, A1861A, A87535, A84444, A91319, A94195, A95656, A94888, A84089, A94197, A84090, A84448, A23464, A87967, A84447, A91325, A94196, A94198, A84091, A91701, A96506, A76815, A91702, A88252, A2555A, A82294, A90728, A90727, A82329, A95968, A60450, A90729, A65026, A94498, A94497, A81183, A81184, A84474, A84497, A79266, A94942, A79272, A95267, A95275, A95276, A99185, A0117A, A0118A, A83028, A84283, A84284, A84282, A92717, A99183, A0119A, A84285, A83027, A82679
4722012007
Právoplatný
23.5.2022 15:28:40

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 23.5.2022 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_12007_Konanie začaté z ... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 13.7.2022 Podpis Vladimír Heriban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11012 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S11606-2022-OKC... 15.7.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky