[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

120
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Aesculap AG (PharmDr. Pavol Košč)
XD5.3
P32516
3712000120
Právoplatný
29.2.2012 16:38:04
1.3.2012 14:37:35
Dôvod späť vzatia potreba opravy v texte
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Declaration PHTHALATE Spine... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 20.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf ŠUKL spinál Aesculap.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 20.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf Doc_Spinal implants.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok XD5.3 T-... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP XD5.3 T-Space.DOCX Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf TSpace FJ327P.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf TSpace SJ333T.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5249 S R_STOP application/pdf 120_ spatvzatie.pdf 15.1.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky