[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11706
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Mária Danková)
D12, D13
D99538, D88212, D99351, D0652A, D1515A, D99352, D99531, D93911, D96995, D1516A
4722011706
Právoplatný
5.1.2022 15:07:36

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 5.1.2022 Podpis Mgr. Mária Danková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10713 1 R_KON application/pdf S11606-2022-OKaC-11706.pdf 15.1.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky