[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11697
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Boston Scientific Corporation (Ing. Bibiána Šikulajová)
XB14.19.1
P1349A, P1394A, P1388A, P1342A, P1344A
4721011697
Právoplatný
31.12.2021 10:24:05

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf D2_P1349A, P1394A, P1388A_P... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf D3_P1349A, P1394A, P1388A_T... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf D4_P1349A, P1394A, P1388A_T... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf D7_POLARx _Smartfreeze, Pol... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Doklad o prideleni kodu SUK... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf L_CARTON, MB_PolarMap_50805... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf L_CARTON, MB_PolarSheath_50... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf L_P 1349A_Printed Label, Ca... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf L_P1342A_Printed Label, Pou... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf L_P1342A_Printed Label, Pou... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf L_P1344A_Printed Label, Pou... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf L_P1349A, P1394A, P1388A_CA... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf L_P1388A_Printed Label, Car... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf L_P1394A_Printed Label, Car... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf L_Printed Label MB_EP Elect... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DFU_P1349A_MB, POLARX_50816... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DFU_P1388A, P1342A, P1344A_... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DFU_P1388A, P1342A, P1344A_... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DFU_P1388A_MB, POLARSHEATH_... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DFU_P1394A_MB, POLARMAP, OU... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok_BSC MA_s... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf refer. cena CR, POLARx.pdf Iná príloha 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf refer. cena CR, POLARSHEATH... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf refer. cena CR, POLARMAP.pdf Iná príloha 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document POLARx_ceny EU_priloha k zi... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Ftalaty Boston Marlborough_... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_11697.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 12.4.2022 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10757 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S11318-2022-OKa... 15.4.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 1.4.2022 15:16:57
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 7.1.2022 21:18:48
MER – opravený dokument
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 3.1.2022 19:04:36
správny poplatok