[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11691
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Coloplast A/S (Radoslav Štilla)
F11.4
F3666A
4721011691
Právoplatný
30.12.2021 15:13:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_SenSura_Mio_Baby_vypu... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 30.12.2021 Podpis Radoslav Štilla
text/dali A1ZPE_F3666A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 30.12.2021 Podpis Radoslav Štilla
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SenSura_Mio_Baby_Bag_F3666A... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.12.2021 Podpis Radoslav Štilla
application/pdf DoC_SenSura Mio baby bag_F3... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2021 Podpis Radoslav Štilla
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document REGISTRACE_SUKL_F3666A_SENS... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2021 Podpis Radoslav Štilla
application/pdf F3666A_Zobrazenie pomôcky.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Radoslav Štilla
application/pdf Ftalaty_Prohlaseni_SK_F3666... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2021 Podpis Radoslav Štilla
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10848 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S11606-2022-OKC... 15.4.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 5.4.2022 13:16:40
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Radoslav Štilla - Coloplast A/S 
Zaslal: 11.2.2022 13:36:24
Nezohľadňovaný
Prikladáme informácie o cenách
Autor: Radoslav Štilla - Coloplast A/S 
Zaslal: 5.1.2022 9:01:34
prikladáme potvrdenie o úhrade správneho poplatku