[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11683
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Northgate Technologies, Incorporated (Ing. Bibiána Šikulajová)
XH3.1
P2405A
4721011683
Právoplatný
31.12.2021 13:05:54

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf DoC Autolith Probe M0054662... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DoC Autolith Touch M0054668... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf CE 01574 Exp 2023 01 03.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL vystup.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Autolith Touch_M005466800_l... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf M00546620 Probe Label Scan_... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf M005466800 Generator Label ... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf NÁVOD NA POUŽITIE - ÚDRŽBU_... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Probe and Extender Cable DF... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Ftalaty Northgate_IM Plus_1... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok_BSC MA_P... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 31.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 31.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_11683.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 12.4.2022 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10766 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S11318-2022-OKa... 15.4.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 1.4.2022 15:15:48
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 14.3.2022 10:28:34
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 50 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 11683. Termín: 24.3.2022 Čas: 15:00 hod. Miesto: online zasadnutie
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Northgate Technologies, Incorporated 
Zaslal: 28.1.2022 19:40:34
Nezohľadňovaný
opravené MER - správny dokument
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Northgate Technologies, Incorporated 
Zaslal: 28.1.2022 16:25:09
Nezohľadňovaný
sprievodný list k refer. cenám
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Northgate Technologies, Incorporated 
Zaslal: 28.1.2022 16:24:29
Nezohľadňovaný
nový šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Northgate Technologies, Incorporated 
Zaslal: 28.1.2022 16:24:09
Nezohľadňovaný
opravená Žiadosť
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Northgate Technologies, Incorporated 
Zaslal: 28.1.2022 16:23:41
Nezohľadňovaný
opravené MER
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Northgate Technologies, Incorporated 
Zaslal: 3.1.2022 19:06:19
správny poplatok