[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11682
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Boston Scientific Corporation (Ing. Bibiána Šikulajová)
XH3.1
P99207, P99208
4721011682
Právoplatný
31.12.2021 11:28:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf BSI FQA CE 616288 1.29.2021... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DoC 92266030_Spysnare DoC_R... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DoC 92266033_Spybasket DoC_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DoC SpyGlass Basket_preklad... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DoC SpyGlass Snare_preklad.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL vystup.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Boston Marlborough label3_J... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Label, box_SPYGLASS BASKET_... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Label, box_SPYGLASS SNARE_9... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DFU, MB, SPYGLASS BASKET_50... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DFU, MB, SPYGLASS SNARE_504... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Ftalaty Boston Marlborough_... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok_BSC MA_P... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 31.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 31.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_11682.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 12.4.2022 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10769 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S11318-2022-OKa... 15.4.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 1.4.2022 15:15:26
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 14.3.2022 10:30:41
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 50 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 11682. Termín: 24.3.2022 Čas: 15:00 hod. Miesto: online zasadnutie
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 28.1.2022 18:46:01
Nezohľadňovaný
opravené MER
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 28.1.2022 18:36:21
Nezohľadňovaný
sprievodný list k refer. cenám
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 28.1.2022 18:35:18
Nezohľadňovaný
nový šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 28.1.2022 18:34:54
Nezohľadňovaný
opravená Žiadosť
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 3.1.2022 19:03:51
správny poplatok