[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11652
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
DePuy (Ireland) (Jana Haluzová)
XC1.2.1
P1387A, P84854, P31833, P99365, P54131
4721011652
Právoplatný
31.12.2021 10:55:07

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-Bi-Mentu... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Bi-Mentum Cement_MER_XC121.... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
application/pdf CE Bi-Mentum (preklad).pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Design certificate BI-Mentu... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
application/pdf DoC Bi-Mentum (preklad).pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
application/pdf IFU-SK version.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
application/pdf DPYIE FQA CE 552737 Annex I... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
application/pdf DPYIE DeC CE 639581 Corail ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
application/pdf DPYIE DoC Corail AMT CE 639... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
application/pdf IFU-W90918 Rev. B.pdf.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
image/png SUKL_P1387A.PNG Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
image/png SUKL_P84854.PNG Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
image/png SUKL_P31833.PNG Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
image/png SUKL_P99365.PNG Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
image/png SUKL_P54131.PNG Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
image/png Vyobrazenie_CE.PNG Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
application/pdf FTALATY_DePuy Ireland_SERF_... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Zdroj_07_Reina N et al_Jour... Iná príloha 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Referencne ceny_EU_XC121.pdf Iná príloha 31.12.2021 Podpis Jana Haluzová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_11652.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 12.4.2022 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10727 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S11318-2022-OKa... 15.4.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 6.4.2022 16:14:52
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Jana Haluzová - DePuy (Ireland)  
Zaslal: 5.1.2022 16:42:58
Dobrý deň, prikladám potvrdenie o zaplatení správneho poplatku. S pozdravom, Haluzová