[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11611
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
3M Deutschland GmbH, Health Care Business (PharmDr. Tatiana Garella)
A8.13.1.1
A93499
4721011611
Právoplatný
30.12.2021 9:41:37

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok A93... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 16.12.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A1ZPE_A93499.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 16.12.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MER A93499 10x10cm.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 16.12.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf DoC Kerramax Care Super-Abs... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 16.12.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf EC Certificate Annex II Neu... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 16.12.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o prideleni SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 16.12.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 16.12.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Prehlaseni o obsahu ftalato... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 16.12.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf IFU Kerramax Care.pdf Iná príloha 16.12.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Ceny Kerramax Care 10x10cm ... Iná príloha 16.12.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o uhrade poplatk... Iná príloha 23.12.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10808 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S11606-2022-OKC... 15.4.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 5.4.2022 11:48:45
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - 3M Deutschland GmbH, Health Care Business 
Zaslal: 28.3.2022 9:58:34
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám doplnený MER.
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - 3M Deutschland GmbH, Health Care Business 
Zaslal: 22.2.2022 9:41:18
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám doplnený MER.