[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11595
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Mária Danková)
XA1.1, XA1.10, XA1.11, XA1.12, XA1.2, XA1.3, XA1.4, XA1.5, XA1.6, XA1.7, XA1.8, XA1.9, XA1.9.1, XA2.1, XA2.2, XA2.3.1, XA3.1, XA3.2, XA3.3, XA3.4, XA4.1, XA4.1.1, XA4.1.2, XA4.1.3, XA4.2, XA4.2.1, XA4.2.2, XA4.3, XA5.1, XA6.1, XA7.1, XA8, XB1.1, XB1.2, XB1.3, XB10.1, XB10.10, XB10.11, XB10.12, XB10.13, XB10.14, XB10.2, XB10.3, XB10.4, XB10.5, XB10.6, XB10.9, XB11.1, XB11.2, XB11.3, XB11.4, XB11.5, XB11.6, XB11.7, XB11.8, XB11.9, XB12.1, XB13.1.1, XB13.1.2, XB13.1.3, XB13.1.4, XB13.1.5, XB13.1.6, XB13.2.1, XB13.2.2, XB13.2.3, XB13.2.4, XB13.2.5, XB13.2.6, XB14.1.1, XB14.1.2, XB14.1.3, XB14.10, XB14.11.1, XB14.13, XB14.13.1, XB14.14, XB14.14.1, XB14.15.1, XB14.15.2, XB14.16.2, XB14.16.3, XB14.17.1, XB14.17.2, XB14.18.1, XB14.18.2, XB14.19, XB14.2, XB14.20, XB14.21, XB14.22, XB14.23, XB14.24, XB14.24.1, XB14.24.2, XB14.25, XB14.25.1, XB14.26, XB14.27, XB14.28.1, XB14.28.2, XB14.29, XB14.3, XB14.30, XB14.31, XB14.32, XB14.33.1, XB14.33.2, XB14.34.1, XB14.34.2, XB14.34.3, XB14.35, XB14.37, XB14.38, XB14.39, XB14.39.1, XB14.4, XB14.40, XB14.42, XB14.43, XB14.44, XB14.44.1, XB14.45.1, XB14.45.10, XB14.45.11, XB14.45.2, XB14.45.3, XB14.45.4, XB14.45.5, XB14.45.6, XB14.45.7, XB14.45.8, XB14.45.9, XB14.46.1, XB14.47.1, XB14.47.2, XB14.49.1, XB14.49.10, XB14.49.11, XB14.49.12, XB14.49.13, XB14.49.14, XB14.49.15, XB14.49.16, XB14.49.17, XB14.49.18, XB14.49.19, XB14.49.2, XB14.49.20, XB14.49.21, XB14.49.22, XB14.49.25, XB14.49.28, XB14.49.3, XB14.49.30, XB14.49.31, XB14.49.32, XB14.49.4, XB14.49.5.1, XB14.49.5.2, XB14.49.5.3, XB14.49.6, XB14.49.8, XB14.49.9, XB14.5, XB14.7, XB14.7.1, XB14.8, XB14.9, XB14.9.1, XB14.9.2, XB2.10, XB2.2, XB2.3, XB2.3.1, XB2.3.1.1, XB2.4, XB2.5, XB2.5.1, XB2.6, XB2.7, XB2.8, XB2.9, XB3.1, XB3.2, XB3.3, XB3.4, XB3.5, XB4.1, XB5.10, XB5.11, XB5.12, XB5.3, XB5.4, XB5.4.1, XB5.5, XB5.6.1, XB5.6.2, XB5.7, XB5.9, XB6.1, XB6.10, XB6.11, XB6.13, XB6.13.1, XB6.14, XB6.14.1, XB6.15, XB6.15.1, XB6.16.1, XB6.16.2, XB6.17.1, XB6.17.2, XB6.18, XB6.19.1, XB6.19.2, XB6.19.3, XB6.19.4, XB6.19.5, XB6.2, XB6.20, XB6.21.1, XB6.21.2, XB6.22, XB6.23, XB6.24, XB6.3, XB6.4, XB6.5, XB6.6, XB6.7, XB6.8, XB6.9, XB7.1, XB7.10, XB7.11.1.1, XB7.11.1.2, XB7.11.1.3, XB7.11.1.4, XB7.11.1.5, XB7.11.1.6, XB7.11.2.1, XB7.11.2.2, XB7.11.2.3, XB7.11.2.4, XB7.11.2.5, XB7.11.2.6, XB7.11.2.7, XB7.11.2.8, XB7.11.2.9, XB7.11.4, XB7.2, XB7.3, XB7.4, XB7.5, XB7.6, XB7.7, XB7.8, XB7.9.1, XB7.9.2, XB7.9.3, XB8.1.1, XB8.1.2, XB8.1.3, XB8.1.4, XB8.1.5, XB8.1.6, XB8.1.7, XB8.1.8, XB8.2.1, XB8.2.10, XB8.2.11, XB8.2.12, XB8.2.13, XB8.2.14, XB8.2.15, XB8.2.2, XB8.2.3, XB8.2.4, XB8.2.5, XB8.2.6, XB8.2.7, XB8.2.8, XB8.2.9, XB8.3.1, XB8.3.10, XB8.3.11, XB8.3.12, XB8.3.13, XB8.3.14, XB8.3.15, XB8.3.16, XB8.3.17, XB8.3.18, XB8.3.19, XB8.3.2, XB8.3.20, XB8.3.21, XB8.3.3, XB8.3.4, XB8.3.5, XB8.3.6, XB8.3.7, XB8.3.8, XB8.3.9, XB8.4.1, XB8.4.10, XB8.4.11, XB8.4.12, XB8.4.13, XB8.4.14, XB8.4.15, XB8.4.16, XB8.4.17, XB8.4.18, XB8.4.18.1, XB8.4.19, XB8.4.2, XB8.4.3, XB8.4.4, XB8.4.5, XB8.4.6, XB8.4.7, XB8.4.8, XB8.4.9, XB9.1.1.1, XB9.1.1.2, XB9.1.1.3, XB9.1.1.4, XB9.1.2, XB9.1.3, XB9.1.4.1, XB9.1.4.2, XB9.1.4.3, XB9.1.5.1, XB9.1.5.10, XB9.1.5.11, XB9.1.5.12, XB9.1.5.13, XB9.1.5.14, XB9.1.5.2, XB9.1.5.3, XB9.1.5.4, XB9.1.5.5, XB9.1.5.6, XB9.1.5.7, XB9.1.5.8, XB9.1.5.9, XB9.1.6, XB9.1.7.1, XB9.2.1, XB9.2.10, XB9.2.11, XB9.2.2.1, XB9.2.2.2, XB9.2.3, XB9.2.4, XB9.2.5, XB9.2.6, XB9.2.7, XB9.2.8, XB9.2.8.1, XB9.5.1, XB9.5.2, XB9.6, XB9.7, XC1.1, XC1.11, XC1.13, XC1.14, XC1.15, XC1.16, XC1.17, XC1.18, XC1.19, XC1.2, XC1.3, XC1.4, XC1.5, XC1.7, XC1.8, XC1.9, XC2.1, XC2.10, XC2.11, XC2.12, XC2.13, XC2.14, XC2.15, XC2.16, XC2.17, XC2.18, XC2.2, XC2.3, XC2.4, XC2.5, XC2.7, XC2.8, XC3.1, XC3.10, XC3.12, XC3.13, XC3.14, XC3.2, XC3.3, XC3.4, XC3.5, XC3.6, XC3.7, XC3.8, XC3.9, XC4.1.1, XC4.1.2, XC4.1.3, XC4.1.4, XC4.1.5, XC4.1.6, XC4.10.1, XC4.10.2, XC4.10.3, XC4.10.4, XC4.11, XC4.12, XC4.2.1, XC4.2.2, XC4.2.4, XC4.2.5, XC4.2.6, XC4.2.7, XC4.2.8, XC4.2.9, XC4.3.1.1, XC4.3.1.2, XC4.3.1.3, XC4.3.3, XC4.3.4, XC4.3.5, XC4.3.6, XC4.3.7, XC4.4.1, XC4.4.2, XC4.4.3.1, XC4.4.3.2, XC4.4.4, XC4.4.5, XC4.5.1, XC4.5.2, XC4.5.3, XC4.5.4, XC4.5.5, XC4.5.6, XC4.6.1, XC4.6.2, XC4.6.3, XC4.6.4, XC4.6.5, XC4.6.6, XC4.6.7, XC4.7.1, XC4.7.2, XC4.8.1, XC4.8.2, XC4.8.3, XC4.9.1, XC4.9.3, XC5.1, XC5.10, XC5.11, XC5.12, XC5.13, XC5.14, XC5.15, XC5.17, XC5.18, XC5.2, XC5.3, XC5.3.1, XC5.4, XC5.5, XC5.5.1, XC5.6, XC5.7, XC5.8, XC5.9, XD1.1, XD1.10, XD1.11, XD1.12.1, XD1.12.2, XD1.13, XD1.2, XD1.3, XD1.4, XD1.5, XD1.6, XD1.6.1, XD1.7, XD1.7.1, XD1.8, XD1.9, XD1.9.1, XD1.9.2, XD1.9.3, XD10.1, XD10.2, XD10.3, XD10.4, XD11.1, XD11.2, XD11.3, XD11.4, XD11.5, XD12.1, XD13.1, XD13.2, XD14.1, XD14.2, XD14.3, XD2.1, XD2.2, XD2.3, XD3.1, XD4.1, XD5.1, XD5.2, XD5.3, XD5.4, XD5.4.1, XD6.1, XD6.2, XD7.1, XD7.2, XD8.1, XD8.2, XD9.1, XD9.2, XE1.1, XE1.2, XE1.4.1, XE1.4.2, XE1.5.1, XE1.5.2, XE1.5.3, XE1.6.1, XE1.6.2, XE1.7, XF2.10.1, XF2.10.2, XF2.10.3, XF2.10.4, XF2.10.5, XF2.11, XF2.12, XF2.14, XF2.8, XF2.9.1, XF2.9.2, XF2.9.3, XF4.1, XF5.2, XF7.2, XF8.2, XF8.3, XF8.4, XF8.5, XF8.6, XG1.1, XG1.1.1, XG1.2, XG1.2.1, XG1.3, XG1.4, XG1.5, XG2.1, XG2.2, XG2.3, XG2.4, XG3.1, XG3.2, XG3.3, XG3.4, XG3.5, XG3.6, XG3.7, XH1.1, XH1.1.1, XH1.2.1, XH1.2.2, XH1.3, XH1.4, XH1.5, XH1.6, XH1.7, XH1.8, XH2.1, XH2.1.1, XH2.1.2, XH2.2, XH2.3, XH2.3.1, XH2.4.1, XH2.4.2, XH2.5, XH2.6, XH2.7, XI1.1, XI1.2, XI1.3.1, XI1.3.2, XI1.4, XI2.1, XJ1.1, XJ1.1.1, XJ1.2, XJ1.3, XJ1.4, XJ2.1, XK1.1, XK1.2, XK1.3, XL1.1, XL1.2.1, XL1.2.2, XL1.3, XL1.4, XL1.5, XL1.6, XL2.1, XL2.2, XL2.3
X00001, X00002, X00003, X00005, X00006, X00007, X00008, X00009, X00010, X00011, X00012, X00013, X00016, X00017, X00020, X00022, X00023, X00024, X00025, X00026, X00027, X00028, X00029, X00030, X00031, X00032, X00033, X00034, X00035, X00036, X00037, X00038, X00039, X00040, X00041, X00042, X00043, X00044, X00045, X00046, X00047, X00048, X00049, X00050, X00051, X00054, X00055, X00056, X00057, X00058, X00059, X00060, X00061, X00062, X00063, X00065, X00066, X00067, X00068, X00069, X00070, X00071, X00072, X00073, X00074, X00076, X00077, X00078, X00079, X00080, X00081, X00082, X00083, X00085, X00086, X00087, X00088, X00089, X00090, X00092, X00093, X00094, X00095, X00096, X00097, X00098, X00099, X00101, X00102, X00104, X00105, X00106, X00107, X00108, X00109, X00110, X00111, X00112, X00113, X00114, X00115, X00116, X00117, X00118, X00119, X00121, X00122, X00123, X00124, X00125, X00127, X00129, X00130, X00131, X00132, X00133, X00135, X00136, X00137, X00138, X00139, X00140, X00141, X00142, X00143, X00144, X00147, X00148, X00149, X00150, X00151, X00152, X00153, X00154, X00156, X00157, X00159, X00160, X00161, X00162, X00163, X00164, X00165, X00166, X00167, X00168, X00169, X00170, X00171, X00172, X00173, X00174, X00178, X00179, X00180, X00181, X00183, X00184, X00185, X00186, X00187, X00188, X00189, X00190, X00191, X00192, X00194, X00195, X00196, X00197, X00198, X00201, X00202, X00203, X00204, X00205, X00207, X00209, X00210, X00211, X00212, X00213, X00214, X00215, X00216, X00218, X00219, X00220, X00222, X00223, X00224, X00226, X00227, X00228, X00231, X00232, X00233, X00234, X00236, X00237, X00239, X00240, X00241, X00243, X00244, X00245, X00246, X00248, X00249, X00250, X00251, X00252, X00253, X00254, X00255, X00256, X00258, X00259, X00260, X00261, X00262, X00263, X00264, X00265, X00266, X00267, X00268, X00269, X00270, X00271, X00272, X00273, X00274, X00275, X00276, X00277, X00278, X00279, X00280, X00281, X00282, X00283, X00284, X00285, X00286, X00287, X00288, X00289, X00290, X00291, X00292, X00293, X00296, X00297, X00298, X00299, X00300, X00301, X00302, X00304, X00305, X00306, X00309, X00310, X00311, X00312, X00313, X00316, X00317, X00320, X00321, X00322, X00323, X00324, X00325, X00326, X00327, X00328, X00330, X00332, X00333, X00335, X00336, X00337, X00338, X00339, X00340, X00341, X00342, X00343, X00344, X00346, X00348, X00349, X00351, X00352, X00353, X00354, X00355, X00356, X00357, X00358, X00359, X00360, X00361, X00362, X00363, X00364, X00365, X00367, X00368, X00369, X00370, X00371, X00372, X00376, X00377, X00378, X00379, X00380, X00381, X00382, X00384, X00385, X00386, X00387, X00388, X00389, X00390, X00391, X00392, X00393, X00394, X00395, X00397, X00398, X00399, X00400, X00401, X00403, X00405, X00406, X00407, X00409, X00410, X00411, X00413, X00414, X00415, X00416, X00417, X00418, X00419, X00420, X00421, X00422, X00423, X00424, X00425, X00426, X00427, X00428, X00429, X00430, X00431, X00432, X00433, X00434, X00435, X00436, X00438, X00439, X00440, X00441, X00443, X00444, X00446, X00447, X00448, X00449, X00452, X00453, X00454, X00455, X00457, X00460, X00461, X00462, X00464, X00465, X00466, X00468, X00470, X00471, X00472, X00473, X00474, X00475, X00476, X00477, X00478, X00483, X00484, X00485, X00486, X00487, X00488, X00490, X00491, X00492, X00493, X00494, X00495, X00496, X00497, X00507, X00508, X00509, X00511, X00512, X00513, X00514, X00516, X00517, X00518, X00519, X00520, X00521, X00522, X00523, X00524, X00525, X00526, X00527, X00529, X00530, X00531, X00533, X00534, X00535, X00537, X00538, X00539, X00540, X00541, X00542, X00543, X00544, X00546, X00547, X00548, X00551, X00553, X00554, X00556, X00557, X00558, X00559, X00560, X00561, X00562, X00563, X00567, X00569, X00570, X00571, X00572, X00573, X00574, X00575, X00576, X00577, X00578, X00579, X00580, X00581, X00583, X00584, X00585, X00587, X00588, X00590, X00591, X00593, X00594, X00596, X00597, X00598, X00599, X00600, X00601, X00602, X00603, X00604, X00605, X00606, X00607, X00608, X00609, X00610, X00611, X00612, X00613, X00616, X00617, X00618, X00619, X00620, X00621, X00622, X00623, X00624, X00625, X00626, X00627, X00628, X00629, X00630, X00632, X00633, X00634, X00635, X00636, X00637, X00638, X00639, X00640, X00641, X00642, X00644, X00645, X00647, X00650, X00652, X00653, X00655, X00656, X00657, X00658, X00659, X00664, X00666, X00668, X00669, X00670, X00671, X00673, X00674, X00675, X00679, X00681, X00684, X00685, X00689, X00690, X00692, X00694, X00695, X00698, X00700, X00701, X00706, X00707, X00708, X00710, X00716, X00717, X00718, X00719, X00720, X00721, X00722, X00723, X00724, X00725, X00726, X00727, X00728, X00729, X00730, X00731, X00732, X00733, X00734, X00735, X00736, X00737, X00738, X00739, X00740, X00741, X00742, X00744, X00745, X00746, X00747, X00749, X00751, X00752, X00753, X00754, X00756, X00757, X00758, X00759, X00760, X00761, X00762, X00763, X00764, X00765, X00767, X00769, X00770, X00771, X00772, X00777, X00779, X00780, X00781, X00782, X00783, X00784, X00786, X00791, X00792, X00794, X00795, X00796, X00798, X00799, X00802, X00803, X00804, X00806, X00807, X00810, X00814, X00815, X00816, X00818, X00819, X00820, X00821, X00822, X00823, X00824, X00825, X00826, X00827, X00828, X00829, X00830, X00831, X00832, X00833, X00838, X00839, X00840, X00841, X00842, X00843, X00844, X00845, X00846, X00847, X00848, X00849, X00850, X00852, X00853, X00854, X00855, X00856, X00857, X00858, X00859, X00860, X00861, X00862, X00863, X00864, X00865, X00866, X00867, X00868, X00869, X00870, X00871, X00872, X00873, X00874, X00875, X00876, X00877, X00878, X00879, X00880, X00881, X00882, X00883, X00884, X00885, X00886, X00887, X00888, X00889, X00892, X00893, X00894, X00896, X00897, X00898, X00902, X00904, X00905, X00906, X00907, X00908, X00909, X00910, X00911, X00912, X00913, X00916, X00917, X00918, X00919, X00921, X00922, X00924, X00925, X00926, X00927, X00928, X00929, X00930, X00931, X00933, X00934, X00935, X00936, X00937, X00938, X00939, X00940, X00941, X00942, X00943, X00944, X00945, X00946, X00947, X00948, X00949, X00950, X00951, X00952, X00953, X00954, X00955, X00956, X00957, X00958, X00959, X00962, X00963, X00964, X00965, X00966, X00968, X00969, X00970, X00971, X00974, X00977, X00978, X00979, X00980, X00981, X00982, X00983, X00984, X00985, X00986, X00987, X00988, X00989, X00990, X00992, X00993, X00994, X00995, X00996, X00998, X00999, X01004, X01007, X01008, X01009, X01013, X01015, X01016, X01017, X01019, X01020, X01021, X01024, X01025, X01026, X01027, X01031, X01032, X01033, X01034, X01035, X01036, X01037, X01038, X01040, X01041, X01043, X01044, X01045, X01046, X01047, X01048, X01049, X01050, X01051, X01052, X01053, X01054, X01055, X01056, X01057, X01058, X01059, X01060, X01061, X01062, X01063, X01064, X01065, X01066, X01067, X01069, X01070, X01071, X01072, X01073, X01078, X01079, X01080, X01081, X01084, X01085, X01086, X01087, X01088, X01089, X01090, X01091, X01092, X01093, X01094, X01095, X01098, X01101, X01102, X01103, X01104, X01105, X01106, X01107, X01109, X01110, X01111, X01112, X01115, X01116, X01117, X01118, X01119, X01120, X01121, X01122, X01124, X01125, X01128, X01129, X01133, X01134, X01135, X01136, X01137, X01138, X01140, X01141, X01144, X01154, X01162, X01170, X01174, X01175, X01176, X01178, X01179, X01180, X01181, X01182, X01183, X01185, X01187, X01188, X01189, X01190, X01191, X01192, X01193, X01194, X01197, X01198, X01199, X01200, X01201, X01202, X01203, X01204, X01205, X01206, X01210, X01212, X01213, X01217, X01218, X01221, X01222, X01223, X01224, X01228, X01230, X01232, X01233, X01234, X01235, X01237, X01238, X01239, X01240, X01241, X01242, X01244, X01245, X01247, X01248, X01249, X01251, X01252, X01253, X01254, X01255, X01256, X01257, X01258, X01259, X01260, X01265, X01266, X01267, X01268, X01269, X01271, X01272, X01273, X01274, X01275, X01276, X01277, X01278, X01279, X01280, X01283, X01284, X01285, X01298, X01299, X01303, X01304, X01305, X01306, X01307, X01308, X01309, X01312, X01317, X01318, X01319, X01325, X01326, X01327, X01328, X01334, X01338, X01339, X01340, X01341, X01342, X01343, X01344, X01345, X01346, X01347, X01348, X01351, X01353, X01354, X01355, X01356, X01357, X01358, X01359, X01360, X01361, X01363, X01364, X01366, X01367, X01368, X01369, X01370, X01371, X01372, X01373, X01374, X01375, X01376, X01377, X01378, X01380, X01381, X01382, X01383, X01384, X01385, X01386, X01387, X01388, X01389, X01390, X01391, X01392, X01393, X01394, X01395, X01396, X01401, X01402, X01404, X01405, X01406, X01407, X01408, X01409, X01410, X01411, X01412, X01413, X01414, X01415, X01416, X01417, X01418, X01419, X01421, X01422, X01423, X01424, X01425, X01426, X01427, X01428, X01429, X01430, X01431, X01432, X01433, X01434, X01435, X01436, X01437, X01438, X01441, X01444, X01445, X01446, X01447, X01448, X01449, X01451, X01452, X01453, X01461, X01463, X01465, X01466, X01467, X01468, X01469, X01470, X01471, X01472, X01473, X01474, X01475, X01476, X01477, X01478, X01481, X01487, X01488, X01489, X01490, X01492, X01493, X01494, X01497, X01501, X01502, X01503, X01504, X01505, X01509, X01515, X01518, X01535, X01536, X01537, X01538, X01539, X01541, X01543, X01547, X01548, X01549, X01550, X01551, X01552, X01553, X01554, X01555, X01571, X01572, X01573, X01574, X01575, X01576, X01578, X01579, X01580, X01581, X01582, X01583, X01584, X01585, X01586, X01588, X01589, X01592, X01593, X01597, X01598, X01599, X01600, X01603, X01605, X01606, X01607, X01608, X01628, X01647, X01648, X01649, X01650, X01651, X01652, X01654, X01656, X01657, X01659, X01663, X01664, X01666, X01670, X01704, X01705, X01707, X01708, X01709, X01710, X01711, X01712, X01713, X01714, X01716, X01717, X01718, X01719, X01722, X01723, X01724, X01725, X01727, X01728, X01729, X01730, X01731, X01732, X01733, X01734, X01735, X01736, X01737, X01738, X01739, X01740, X01741, X01742, X01743, X01744, X01745, X01746, X01747, X01748, X01749, X01750, X01751, X01752, X01754, X01755, X01756, X01758, X01759, X01760, X01761, X01770, X01771, X01772, X01773, X01774, X01775, X01776, X01777, X01778, X01779, X01780, X01781, X01783, X01784, X01785, X01786, X01787, X01789, X01790, X01791, X01792, X01794, X01795, X01796, X01798, X01799, X01800, X01802, X01803, X01806, X01807, X01808, X01809, X01810, X01811, X01812, X01813, X01814, X01815, X01816, X01817, X01818, X01819, X01820, X01822, X01827, X01828, X01829, X01830, X01831, X01832, X01833, X01834, X01835, X01836, X01837, X01838, X01839, X01840, X01841, X01843, X01844, X01845, X01846, X01847, X01848, X01849, X01850, X01851, X01852, X01855, X01856, X01857, X01859, X01860, X01862, X01863, X01864, X01866, X01868, X01869, X01870, X01871, X01872, X01901, X01902, X01903, X01904, X01905, X01906, X01907, X01909, X01914, X01915, X01916, X01917, X01920, X01921, X01922, X01923, X01924, X01925, X01926, X01927, X01928, X01929, X01930, X01931, X01932, X01933, X01934, X01935, X01936, X01937, X01938, X01939, X01940, X01941, X01942, X01943, X01944, X01945, X01946, X01947, X01948, X01949, X01950, X01951, X01952, X01953, X01954, X01955, X01956, X01957, X01958, X01959, X01960, X01961, X01962, X01963, X01964, X01965, X01966, X01967, X01968, X01969, X01970, X01971, X01972, X01973, X01974, X01976, X01977, X01978, X01981, X01982, X01983, X01984, X01985, X01986, X01987, X01988, X01989, X01990, X01991, X01992, X01993, X01994, X01995, X01996, X01997, X01998, X01999, X02000, X02001, X02002, X02003, X02004, X02005, X02006, X02007, X02008, X02009, X02010, X02011, X02012, X02013, X02014, X02015, X02016, X02017, X02018, X02019, X02020, X02021, X02025, X02026, X02027, X02028, X02029, X02030, X02031, X02032, X02033, X02034, X02037, X02039, X02040, X02042, X02043, X02044, X02045, X02050, X02051, X02053, X02054, X02055, X02056, X02057, X02058, X02059, X02060, X02061, X02062, X02063, X02064, X02065, X02066, X02067, X02068, X02069, X02070, X02071, X02072, X02073, X02074, X02077, X02078, X02079, X02080, X02081, X02083, X02084, X02085, X02086, X02087, X02089, X02090, X02091, X02092, X02093, X02094, X02095, X02100, X02105, X02106, X02109, X02110, X02112, X02114, X02115, X02120, X02121, X02122, X02123, X02124, X02125, X02126, X02127, X02135, X02139, X02140, X02141, X02142, X02143, X02144, X02145, X02146, X02147, X02150, X02151, X02152, X02153, X02155, X02156, X02157, X02159, X02160, X02161, X02163, X02164, X02165, X02166, X02167, X02168, X02169, X02170, X02171, X02172, X02173, X02177, X02180, X02181, X02182, X02183, X02184, X02185, X02186, X02188, X02189, X02190, X02191, X02193, X02194, X02195, X02196, X02197, X02198, X02200, X02201, X02202, X02203, X02204, X02205, X02207, X02208, X02209, X02210, X02211, X02212, X02213, X02214, X02215, X02216, X02217, X02218, X02219, X02220, X02227, X02228, X02238, X02240, X02241, X02244, X02245, X02247, X02248, X02250, X02251, X02252, X02253, X02254, X02255, X02256, X02259, X02260, X02261, X02262, X02265, X02266, X02269, X02270, X02271, X02272, X02274, X02275, X02276, X02277, X02278, X02281, X02284, X02285, X02286, X02287, X02289, X02290, X02291, X02292, X02293, X02295, X02297, X02298, X02299, X02300, X02303, X02304, X02305, X02308, X02309, X02310, X02316, X02317, X02318, X02319, X02320, X02321, X02322, X02323, X02324, X02325, X02326, X02327, X02336, X02337, X02338, X02340, X02341, X02342, X02343, X02344, X02345, X02346, X02347, X02348, X02349, X02352, X02353, X02354, X02355, X02356, X02357, X02358, X02359, X02360, X02361, X02362, X02363, X02364, X02365, X02366, X02368, X02370, X02375, X02376, X02377, X02379, X02380, X02381, X02382, X02383, X02384, X02385, X02386, X02387, X02388, X02389, X02390, X02391, X02392, X02393, X02394, X02395, X02398, X02399, X02400, X02401, X02402, X02403, X02405, X02406, X02407, X02408, X02409, X02411, X02412, X02413, X02414, X02415, X02417, X02418, X02419, X02420, X02421, X02422, X02424, X02425, X02426, X02427, X02428, X02429, X02430, X02432, X02433, X02434, X02435, X02436, X02437, X02438, X02439, X02440, X02441, X02442, X02443, X02444, X02445, X02446, X02447, X02448, X02450, X02451, X02452, X02453, X02454, X02455, X02456, X02457, X02458, X02459, X02460, X02461, X02462, X02463, X02465, X02467, X02468, X02469, X02470, X02471, X02472, X02473, X02474, X02476, X02477, X02478, X02479, X02480, X02482, X02483, X02484, X02485, X02486, X02487, X02488, X02493, X02494, X02497, X02498, X02499, X02500, X02501, X02502, X02503, X02504, X02505, X02506, X02507, X02508, X02509, X02510, X02511, X02512, X02514, X02515, X02516, X02517, X02518, X02519, X02520, X02521, X02522, X02523, X02524, X02525, X02526, X02527, X02528, X02529, X02530, X02531, X02532, X02533, X02534, X02535, X02536, X02537, X02538, X02540, X02541, X02544, X02545, X02546, X02547, X02548, X02549, X02550, X02551, X02552, X02553, X02554, X02555, X02556, X02557, X02558, X02559, X02561, X02562, X02563, X02564, X02565, X02566, X02567, X02568, X02569, X02570, X02571, X02572, X02573, X02574, X02575, X02576, X02578, X02580, X02582, X02583, X02585, X02586, X02587, X02588, X02589, X02590, X02591, X02592, X02593, X02594, X02595, X02596, X02597, X02598, X02599, X02602, X02603, X02604, X02605, X02606, X02607, X02608, X02609, X02612, X02613, X02614, X02615, X02616, X02617, X02618, X02620, X02622, X02623, X02624, X02625, X02626, X02627, X02628, X02630, X02631, X02632, X02633, X02634, X02635, X02636, X02637, X02638, X02639, X02640, X02641, X02642, X02643, X02644, X02645, X02646, X02647, X02648, X02649, X02650, X02651, X02652, X02653, X02654, X02655, X02656, X02657, X02658, X02659, X02660, X02661, X02662, X02663, X02664, X02666, X02668, X02669, X02670, X02672, X02673, X02675, X02676, X02677, X02678, X02679, X02680, X02681, X02682, X02683, X02694, X02695, X02696, X02697, X02699, X02702, X02703, X02707, X02708, X02710, X02711, X02713, X02714, X02715, X02716, X02718, X02738, X02739, X02743, X02744, X02745, X02746, X02750, X02751, X02753, X02754, X02755, X02756, X02757, X02758, X02759, X02761, X02762, X02763, X02764, X02765, X02766, X02767, X02768, X02769, X02770, X02771, X02772, X02773, X02774, X02775, X02776, X02777, X02778, X02779, X02780, X02781, X02782, X02783, X02784, X02785, X02786, X02787, X02788, X02789, X02790, X02791, X02792, X02793, X02794, X02795, X02796, X02797, X02798, X02799, X02800, X02801, X02802, X02803, X02804, X02806, X02807, X02808, X02809, X02810, X02811, X02812, X02813, X02814, X02815, X02816, X02817, X02818, X02819, X02820, X02821, X02822, X02823, X02824, X02825, X02826, X02827, X02828, X02829, X02830, X02831, X02832, X02833, X02834, X02835, X02836, X02837, X02838, X02839, X02840, X02841, X02842, X02843, X02844, X02845, X02846, X02847, X02848, X02849, X02850, X02851, X02852, X02853, X02855, X02856, X02857, X02858, X02859, X02860, X02861, X02862, X02863, X02864, X02865, X02866, X02868, X02869, X02870, X02871, X02872, X02873, X02875, X02876, X02877, X02878, X02879, X02880, X02881, X02882, X02884, X02887, X02889, X02890, X02891, X02892, X02893, X02894, X02895, X02896, X02897, X02898, X02899, X02900, X02901, X02902, X02903, X02904, X02905, X02906, X02907, X02908, X02909, X02910, X02912, X02913, X02914, X02915, X02917, X02918, X02919, X02920, X02921, X02922, X02923, X02924, X02925, X02926, X02928, X02929, X02930, X02931, X02932, X02933, X02934, X02935, X02936, X02938, X02939, X02940, X02941, X02942, X02943, X02944, X02945, X02946, X02947, X02948, X02951, X02957, X02958, X02959, X02960, X02961, X02962, X02963, X02964, X02965, X02966, X02967, X02968, X02969, X02970, X02971, X02972, X02973, X02974, X02975, X02976, X02977, X02978, X02979, X02980, X02981, X02982, X02983, X02984, X02985, X02986, X02987, X02988, X02989, X02990, X02991, X02992, X02993, X02994, X02995, X02996, X02997, X02998, X02999, X03000, X03001, X03002, X03003, X03004, X03005, X03006, X03007, X03008, X03009, X03010, X03011, X03012, X03013, X03014, X03015, X03016, X03017, X03018, X03019, X03020, X03021, X03022, X03023, X03024, X03025, X03026, X03027, X03028, X03030, X03031, X03032, X03033, X03034, X03035, X03036, X03037, X03038, X03039, X03040, X03041, X03042, X03043, X03044, X03045, X03049, X03050, X03051, X03052, X03053, X03054, X03055, X03056, X03057, X03058, X03059, X03060, X03061, X03062, X03063, X03064, X03066, X03068, X03069, X03070, X03072, X03073, X03074, X03075, X03076, X03077, X03078, X03079, X03081, X03082, X03083, X03085, X03087, X03088, X03089, X03092, X03093, X03094, X03095, X03096, X03097, X03098, X03099, X03100, X03101, X03102, X03104, X03105, X03106, X03107, X03108, X03109, X03110, X03111, X03112, X03113, X03114, X03115, X03116, X03117, X03118, X03119, X03120, X03121, X03122, X03123, X03124, X03126, X03127, X03128, X03129, X03136, X03137, X03138, X03139, X03140, X03141, X03142, X03143, X03144, X03145, X03146, X03147, X03148, X03149, X03150, X03151, X03153, X03154, X03155, X03156, X03158, X03164, X03165, X03166, X03167, X03168, X03169, X03170, X03171, X03188, X03205, X03206, X03208, X03216, X03226, X03227, X03231, X03232, X03233, X03234, X03235, X03236, X03237, X03238, X03245, X03248, X03249, X03250, X03251, X03252, X03254, X03257, X03263, X03264, X03265, X03291, X03293, X03298, X03299, X03301, X03302, X03306, X03307, X03308, X03311, X03312, X03314, X03316, X03317, X03318, X03319, X03322, X03324, X03325, X03326, X03327, X03329, X03330, X03331, X03333, X03334, X03335, X03336, X03337, X03338, X03339, X03340, X03341, X03343, X03344, X03345, X03346, X03347, X03348, X03349, X03351, X03354, X03355, X03356, X03357, X03358, X03359, X03360, X03363, X03364, X03365, X03367, X03368, X03369, X03371, X03372, X03373, X03374, X03375, X03376, X03377, X03378, X03379, X03381, X03386, X03387, X03390, X03391, X03393, X03394, X03396, X03398, X03399, X03401, X03402, X03406, X03413, X03414, X03415, X03416, X03417, X03418, X03419, X03421, X03426, X03427, X03428, X03430, X03433, X03434, X03435, X03436, X03437, X03438, X03442, X03447, X03448, X03449, X03450, X03451, X03452, X03456, X03457, X03458, X03459, X03460, X03461, X03462, X03464, X03466, X03467, X03469, X03470, X03471, X03472, X03473, X03474, X03475, X03476, X03477, X03478, X03479, X03480, X03481, X03485, X03486, X03487, X03488, X03489, X03491, X03492, X03493, X03494, X03495, X03496, X03497, X03498, X03499, X03500, X03501, X03502, X03503, X03504, X03505, X03507, X03509, X03510, X03513, X03514, X03516, X03519, X03521, X03522, X03527, X03530, X03531, X03532, X03533, X03534, X03535, X03536, X03537, X03539, X03540, X03541, X03542, X03543, X03544, X03545, X03546, X03547, X03548, X03549, X03551, X03552, X03554, X03555, X03556, X03557, X03558, X03559, X03562, X03563, X03564, X03565, X03566, X03568, X03570, X03571, X03572, X03574, X03575, X03576, X03577, X03578, X03579, X03580, X03581, X03582, X03583, X03585, X03586, X03587, X03588, X03589, X03591, X03592, X03593, X03594, X03595, X03599, X03601, X03602, X03603, X03604, X03607, X03608, X03609, X03610, X03611, X03612, X03621, X03624, X03647, X03652, X03654, X03655, X03656, X03660, X03661, X03662, X03663, X03664, X03665, X03666, X03667, X03668, X03670, X03671, X03672, X03673, X03674, X03676, X03680, X03681, X03682, X03683, X03684, X03685, X03686, X03687, X03688, X03689, X03690, X03691, X03692, X03700, X03701, X03702, X03703, X03704, X03705, X03706, X03707, X03708, X03709, X03710, X03711, X03713, X03716, X03718, X03719, X03720, X03722, X03724, X03725, X03726, X03733, X03734, X03735, X03740, X03741, X03742, X03747, X03752, X03753, X03757, X03758, X03759, X03760, X03761, X03763, X03765, X03766, X03768, X03769, X03770, X03774, X03775, X03776, X03777, X03778, X03779, X03780, X03781, X03782, X03783, X03784, X03785, X03786, X03787, X03788, X03789, X03790, X03791, X03792, X03793, X03794, X03795, X03796, X03798, X03799, X03800, X03801, X03802, X03803, X03804, X03805, X03806, X03807, X03808, X03809, X03810, X03811, X03812, X03813, X03814, X03816, X03817, X03818, X03819, X03820, X03822, X03823, X03824, X03825, X03827, X03828, X03829, X03830, X03831, X03832, X03833, X03835, X03836, X03837, X03840, X03841, X03843, X03844, X03845, X03846, X03847, X03848, X03849, X03851, X03852, X03853, X03854, X03856, X03858, X03859, X03860, X03861, X03862, X03863, X03864, X03865, X03866, X03867, X03868, X03869, X03870, X03871, X03894, X03896, X03897, X03898, X03899, X03900, X03905, X03908, X03909, X03910, X03911, X03912, X03916, X03923, X03924, X03925, X03926, X03927, X03928, X03932, X03933, X03934, X03935, X03936, X03937, X03938, X03939, X03940, X03942, X03943, X03945, X03946, X03947, X03948, X03950, X03953, X03954, X03955, X03956, X03957, X03958, X03959, X03960, X03961, X03962, X03963, X03964, X03965, X03966, X03967, X03968, X03969, X03970, X03971, X03972, X03973, X03978, X03982, X03983, X03985, X03986, X03987, X03988, X03989, X03990, X03991, X03992, X03993, X03994, X03995, X03996, X03997, X03998, X03999, X04000, X04001, X04002, X04003, X04004, X04005, X04010, X04011, X04013, X04014, X04015, X04018, X04019, X04026, X04028, X04029, X04030, X04033, X04035, X04036, X04039, X04040, X04041, X04043, X04044, X04045, X04046, X04048, X04049, X04050, X04051, X04052, X04053, X04054, X04055, X04056, X04057, X04058, X04059, X04060, X04061, X04062, X04063, X04066, X04067, X04068, X04069, X04070, X04071, X04072, X04073, X04074, X04075, X04076, X04077, X04078, X04079, X04080, X04081, X04082, X04083, X04084, X04086, X04087, X04089, X04090, X04092, X04093, X04094, X04095, X04096, X04097, X04098, X04099, X04100, X04101, X04102, X04103, X04104, X04105, X04106, X04109, X04113, X04114, X04123, X04133, X04138, X04139, X04142, X04144, X04145, X04146, X04147, X04148, X04149, X04151, X04152, X04153, X04155, X04158, X04159, X04162, X04163, X04164, X04168, X04173, X04174, X04175, X04176, X04185, X04189, X04190, X04191, X04192, X04193, X04194, X04295, X04299, X04306, X04307, X04316, X04317, X04320, X04322, X04327, X04328, X04329, X04330, X04332, X04333, X04335, X04336, X04337, X04339, X04340, X04344, X04350, X04352, X04353, X04354, X04355, X04356, X04360, X04361, X04362, X04363, X04364, X04365, X04366, X04367, X04372, X04373, X04374, X04375, X04376, X04377, X04378, X04379, X04382, X04383, X04384, X04385, X04386, X04388, X04392, X04394, X04396, X04400, X04401, X04402, X04405, X04406, X04407, X04408, X04410, X04411, X04412, X04413, X04415, X04417, X04419, X04421, X04423, X04424, X04425, X04426, X04429, X04431, X04432, X04433, X04435, X04438, X04439, X04440, X04442, X04443, X04444, X04445, X04446, X04447, X04448, X04449, X04450, X04451, X04452, X04453, X04456, X04457, X04458, X04459, X04460, X04461, X04462, X04463, X04464, X04465, X04466, X04467, X04468, X04469, X04472, X04473, X04474, X04475, X04481, X04482, X04483, X04484, X04485, X04486, X04487, X04489, X04490, X04492, X04493, X04495, X04496, X04498, X04499, X04500, X04501, X04502, X04505, X04506, X04507, X04511, X04513, X04514, X04515, X04516, X04517, X04518, X04519, X04520, X04521, X04522, X04523, X04539, X04563, X04569, X04570, X04571, X04572, X04573, X04574, X04575, X04576, X04577, X04578, X04579, X04580, X04581, X04587, X04603, X04672, X04673, X04674, X04675, X04676, X04677, X04678, X04679, X04680, X04681, X04682, X04683, X04684, X04685, X04686, X04687, X04688, X04689, X04690, X04691, X04692, X04693, X04694, X04695, X04696, X04697, X04698, X04699, X04700, X04701, X04702, X04703, X04705, X04706, X04707, X04708, X04709, X04710, X04711, X04712, X04714, X04715, X04716, X04717, X04718, X04719, X04720, X04721, X04722, X04723, X04725, X04726, X04727, X04728, X04729, X04730, X04731, X04732, X04733, X04734, X04735, X04736, X04737, X04738, X04739, X04740, X04741, X04742, X04743, X04744, X04745, X04746, X04747, X04748, X04749, X04750, X04751, X04752, X04753, X04754, X04755, X04756, X04757, X04758, X04759, X04760, X04761, X04762, X04764, X04765, X04766, X04767, X04768, X04769, X04770, X04771, X04772, X04773, X04774, X04775, X04776, X04777, X04778, X04779, X04780, X04781, X04782, X04783, X04784, X04785, X04786, X04787, X04788, X04789, X04790, X04791, X04792, X04793, X04794, X04795, X04796, X04797, X04798, X04799, X04800, X04801, X04802, X04803, X04804, X04805, X04806, X04807, X04808, X04809, X04810, X04811, X04812, X04813, X04814, X04815, X04816, X04817, X04818, X04819, X04820, X04821, X04822, X04823, X04825, X04827, X04828, X04829, X04832, X04833, X04835, X04836, X04837, X04838, X04839, X04840, X04841, X04842, X04843, X04844, X04845, X04846, X04849, X04850, X04851, X04852, X04853, X04854, X04855, X04856, X04857, X04858, X04859, X04862, X04863, X04865, X04866, X04867, X04868, X04869, X04870, X04871, X04872, X04873, X04874, X04875, X04877, X04878, X04879, X04880, X04881, X04882, X04883, X04884, X04887, X04889, X04890, X04891, X04892, X04893, X04894, X04895, X04896, X04897, X04898, X04899, X04900, X04906, X04907, X04908, X04909, X04910, X04911, X04912, X04914, X04915, X04916, X04917, X04918, X04919, X04920, X04921, X04922, X04923, X04924, X04925, X04926, X04927, X04928, X04929, X04930, X04931, X04932, X04933, X04934, X04935, X04936, X04937, X04938, X04939, X04940, X04941, X04942, X04944, X04945, X04946, X04947, X04948, X04949, X04950, X04953, X04958, X04959, X04963, X04964, X04965, X04966, X04967, X04968, X04969, X04970, X04971, X04972, X04973, X04974, X04975, X04976, X04977, X04978, X04979, X04982, X04983, X04985, X04986, X04987, X04988, X04989, X04990, X04991, X04995, X04996, X05000, X05001, X05002, X05003, X05004, X05005, X05007, X05008, X05009, X05014, X05015, X05016, X05017, X05019, X05020, X05021, X05022, X05023, X05024, X05027, X05028, X05029, X05030, X05031, X05032, X05033, X05034, X05035, X05036, X05037, X05038, X05039, X05040, X05041, X05042, X05043, X05044, X05045, X05046, X05047, X05048, X05049, X05050, X05051, X05052, X05053, X05054, X05055, X05056, X05057, X05058, X05059, X05060, X05061, X05062, X05063, X05064, X05065, X05066, X05067, X05068, X05069, X05070, X05071, X05072, X05073, X05074, X05075, X05076, X05077, X05078, X05079, X05080, X05081, X05082, X05083, X05084, X05085, X05086, X05087, X05088, X05089, X05090, X05091, X05092, X05093, X05094, X05095, X05096, X05097, X05098, X05099, X05100, X05101, X05102, X05103, X05104, X05105, X05106, X05107, X05108, X05109, X05110, X05111, X05112, X05113, X05114, X05115, X05116, X05117, X05118, X05119, X05120, X05121, X05122, X05123, X05124, X05125, X05126, X05127, X05128, X05129, X05130, X05131, X05132, X05133, X05134, X05135, X05136, X05137, X05138, X05139, X05140, X05141, X05147, X05148, X05149, X05150, X05151, X05152, X05153, X05154, X05155, X05156, X05157, X05158, X05159, X05160, X05161, X05162, X05163, X05165, X05166, X05167, X05168, X05169, X05170, X05171, X05172, X05173, X05174, X05175, X05176, X05177, X05178, X05179, X05180, X05181, X05183, X05184, X05185, X05186, X05187, X05188, X05189, X05190, X05191, X05192, X05193, X05194, X05195, X05196, X05197, X05198, X05199, X05200, X05201, X05202, X05203, X05204, X05205, X05206, X05207, X05208, X05209, X05210, X05211, X05212, X05213, X05214, X05215, X05216, X05217, X05218, X05219, X05220, X05221, X05222, X05223, X05224, X05225, X05226, X05227, X05228, X05229, X05230, X05231, X05232, X05233, X05234, X05235, X05236, X05237, X05238, X05239, X05240, X05241, X05242, X05243, X05244, X05245, X05246, X05247, X05248, X05249, X05250, X05251, X05252, X05253, X05254, X05255, X05256, X05257, X05258, X05259, X05260, X05261
4721011595
Podaný
1.12.2021 16:51:54

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 1.12.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled CNref.xlsm Iná príloha 1.12.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Zdroje udajov.xlsx Iná príloha 1.12.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Postup.docx Iná príloha 1.12.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - VASSILLI SRL 
Zaslal: 9.3.2022 14:41:54
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie 2/2
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - VASSILLI SRL 
Zaslal: 9.3.2022 14:41:15
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie 1/2
Autor: Juraj Valachovič - Jarvik Heart Inc. 
Zaslal: 23.2.2022 10:31:44
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie o absencii údajov 2/2.
Autor: Juraj Valachovič - Jarvik Heart Inc. 
Zaslal: 23.2.2022 10:31:10
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie o absencii údajov 1/2.
Autor: Erika Mikolášiková Ing. - Teleflex Medical s.r.o. 
Zaslal: 22.2.2022 13:49:29
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách 2/2
Autor: Erika Mikolášiková Ing. - Teleflex Medical s.r.o. 
Zaslal: 22.2.2022 13:48:30
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách 1/2
Autor: Erika Mikolášiková Ing. - ARROW International, Inc. 
Zaslal: 22.2.2022 13:46:29
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách 2/2
Autor: Erika Mikolášiková Ing. - ARROW International, Inc. 
Zaslal: 22.2.2022 13:45:31
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách 1/2
Autor: Jaroslav Zahradník - Conic Vascular Technology, S.A. 
Zaslal: 22.2.2022 10:50:34
Nezohľadňovaný
súbor 2/2
Príloha: text/dali CNRef_SZM.dfm
Autor: Jaroslav Zahradník - Conic Vascular Technology, S.A. 
Zaslal: 22.2.2022 10:50:13
Nezohľadňovaný
súbor1/2
Autor: Branislav Kriška - FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION SAS (FCI S.A.S) 
Zaslal: 22.2.2022 10:48:37
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie: súbor 2/2
Autor: Branislav Kriška - FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION SAS (FCI S.A.S) 
Zaslal: 22.2.2022 10:48:16
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie: súbor 1/2
Autor: Branislav Kriška - FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION SAS (FCI S.A.S) 
Zaslal: 22.2.2022 10:47:46
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách: súbor 2/2
Autor: Branislav Kriška - FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION SAS (FCI S.A.S) 
Zaslal: 22.2.2022 10:47:22
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách: súbor 1/2
Autor: Jaroslav Zahradník - Innova Medical s.r.o. 
Zaslal: 22.2.2022 10:01:45
Nezohľadňovaný
súbor2/2
Príloha: text/dali CNRef_SZM.dfm
Autor: Jaroslav Zahradník - Innova Medical s.r.o. 
Zaslal: 22.2.2022 10:01:21
Nezohľadňovaný
súbor 1/2
Autor: Jana Volrábová - Confluent Medical Technologies 
Zaslal: 22.2.2022 9:49:17
Nezohľadňovaný
Súbor 2/2
Príloha: text/dali CNRef_SZM.dfm
Autor: Jana Volrábová - Confluent Medical Technologies 
Zaslal: 22.2.2022 9:48:48
Nezohľadňovaný
súbor 1/2
Autor: Jana Volrábová - Cordis Corporation 
Zaslal: 21.2.2022 11:24:57
Nezohľadňovaný
soubor 2/2
Príloha: text/dali CNRef_SZM.dfm
Autor: Jana Volrábová - Cordis Corporation 
Zaslal: 21.2.2022 11:24:31
Nezohľadňovaný
soubor1/2
Autor: Mgr. Milan Drnzík - CHEX FRANKENMAN 
Zaslal: 21.2.2022 9:04:11
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, ospravedlňujem sa za oneskorené poslanie vyjadrenia kvôli technickým problémom. Ďakujem za pochopenie. Prikladám vyhlásenie 2/2.
Autor: Mgr. Milan Drnzík - CHEX FRANKENMAN 
Zaslal: 21.2.2022 9:03:47
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, ospravedlňujem sa za oneskorené poslanie vyjadrenia kvôli technickým problémom. Ďakujem za pochopenie. Prikladám vyhlásenie 1/2.
Autor: Mgr. Milan Drnzík - pfm medical titanium gmbh 
Zaslal: 21.2.2022 9:02:58
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, ospravedlňujem sa za oneskorené poslanie vyjadrenia kvôli technickým problémom. Ďakujem za pochopenie. Prikladám vyhlásenie 2/2.
Autor: Mgr. Milan Drnzík - pfm medical titanium gmbh 
Zaslal: 21.2.2022 9:02:23
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, ospravedlňujem sa za oneskorené poslanie vyjadrenia kvôli technickým problémom. Ďakujem za pochopenie. Prikladám vyhlásenie 1/2.
Autor: Ing. Silvia Augustinová - St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management 
Zaslal: 20.2.2022 23:57:25
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách 2/2
Príloha: text/dali CNRef_ceny-SJM.dfm