[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11579
A4ZCHSZM - Žiadosť o zmenu charakteristík podskupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov
Medtronic, Inc. (Jana Vadovičová)
XB15
P93646
4721011579
Právoplatný
5.11.2021 13:55:01

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A4ZCHSZM_zmena charakterist... Žiadosť o zmenu charakteristík podskupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov 5.11.2021 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A4ZCHSZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A4/ZCHSZM pre DaLi 5.11.2021 Podpis Jana Vadovičová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_11579.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 12.4.2022 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10745 1 R_A4ZCHSZM application/pdf Rozhodnutie-S11318-2022-OKC... 15.4.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 12.4.2022 10:05:01
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic, Inc. 
Zaslal: 3.2.2022 9:55:35
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám potvrdenie o uhradení správneho poplatku za zmenu charakteristík podskupiny//ID11579
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic, Inc. 
Zaslal: 8.11.2021 7:41:04
Dobry den, prikladame potvrdenie o uhrade spravneho poplatku // ID 11579
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic, Inc. 
Zaslal: 5.11.2021 14:06:42
MER - rozšírenie preskripčného obmedzenia