[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11569
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Mária Danková)
D1, D1.1, D1.2, D2, D3, D3.1, D11, D11.1, D12.1, D12.4, D13, D13.1, D13.2
D0497A, D0496A, D0498A, D0148A, D99111, D58788, D84110, D98852, D92824, D92823, D92302, D90102, D94612, D96351, D99113, D76986, D90812, D94210, D92963, D87158, D88831, D90280, D89735, D97976, D1390A, D88835, D75439, D96355, D83693, D58789, D76989, D91494, D75029, D45780, D92964, D98853, D90813, D1389A, D94613, D94211, D96681, D87159, D92695, D99119, D0500A, D92825, D96354, D0147A, D99381, D90388, D80720, D79076, D79511, D36621, D90277, D83143, D86483, D90103, D75440, D97977, D90394, D53685, D99123, D0499A, D91251, D96968, D74238, D85805, D29726, D58792, D92587, D88705, D88704, D95305, D99670, D87632, D98444, D41410, D72302, D29725, D91252, D75957, D92826, D68492, D74239, D58793, D90696, D85650, D91979, D92589, D21334, D99169, D90643, D73389, D88591, D80686, D92427, D88843, D88844, D91980, D92801, D78791, D88841, D88842, D92802, D21050, D29276, D36980, D93831, D93832, D93833, D1945A, D99951, D98176, D98177, D98178, D98179, D0513A, D1200A, D29277, D38381, D98445, D92958, D85178, D85179, D85180, D89736, D89737, D91485, D31178, D31179, D31180, D77012, D75953, D18526, D18524, D39226, D77471, D0634A, D99395, D0394A, D91491, D93590, D82442, D82443, D92325, D84610, D84609, D1669A, D0636A, D99593, D99594, D99590, D99591, D99592, D99583, D99584, D99585, D99586, D99587, D99588, D1788A, D1379A, D91493, D96729, D95585, D95586, D76035, D76036, D69271, D69268, D69269, D69270, D69278, D69279, D92326, D94576, D70962, D70961, D89866, D0635A, D99396, D91492, D69283, D69284, D70959, D69288, D20751, D20750, D36885, D0637A, D0017A, D78786, D91007, D91008, D90035, D28129, D99538, D88212, D99351, D0652A, D1515A, D99531, D93911, D0632A, D99352, D96995, D1516A
4721011569
Podaný
7.10.2021 18:17:34

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 7.10.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KZ ZP-D_návrh znenia IO_DZP... Iná príloha 7.10.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky