[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11529
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Akces-MED Sp.z.o.o. (Slavka Reháková)
L2.1.2
L0467A
4721011529
Právoplatný
30.9.2021 16:43:09

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-RAC... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 30.9.2021 Podpis Slavka Reháková
text/dali A1ZPE_L0467A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 30.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf MER_Racer.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf Declare_Racer.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf SUKL_Racer.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf Zobrazenie pomocky_RACER.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf vyhlasenie ftalaty(1).pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf Navod na pouzitie_RACER-SJ.pdf Iná príloha 30.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf 4-morris2007.pdf Iná príloha 30.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf 6-andersen2008.pdf Iná príloha 30.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf 8-novak2017.pdf Iná príloha 30.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf RACER_EU price.pdf Iná príloha 30.9.2021 Podpis Slavka Reháková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_11529.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.1.2022 Podpis Mgr. Mária Kobielska
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10613 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S11606-2022-OKC... 15.1.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.12.2021 13:01:23
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Slavka Reháková - Akces-MED Sp.z.o.o. 
Zaslal: 29.11.2021 15:44:23
Nezohľadňovaný
EU referenčná cena jednej EU krajiny
Autor: Slavka Reháková - Akces-MED Sp.z.o.o. 
Zaslal: 15.11.2021 16:48:18
Nezohľadňovaný
CE certifikát v anglickom jazyku
Autor: Slavka Reháková - Akces-MED Sp.z.o.o. 
Zaslal: 15.11.2021 16:44:36
Nezohľadňovaný
Potvrdenie o platbe - doplatok
Príloha: application/pdf 11529.pdf
Autor: Slavka Reháková - Akces-MED Sp.z.o.o. 
Zaslal: 12.10.2021 18:26:29
Nezohľadňovaný
Ku žiadosti prikladám potvrdenie o úhrade správneho poplatku
Príloha: application/pdf 11529.pdf