[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11486
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Akces-MED Sp.z.o.o. (Slavka Reháková)
L5.2
L3398A
4721011486
Právoplatný
29.9.2021 19:13:03

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-ULI... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 29.9.2021 Podpis Slavka Reháková
text/dali A1ZPE_X00000.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 29.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf MER_Ulises.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf Declare_Ulises.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf ULI-1.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf zobrazenie pomocky ULISES E... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf vyhlasenie ftalaty(1).pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf ULISES_EU price.pdf Iná príloha 29.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf Navod na pouzitie_ULISES_Sj... Iná príloha 29.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf 4-morris2007.pdf Iná príloha 29.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf 6-andersen2008.pdf Iná príloha 29.9.2021 Podpis Slavka Reháková
application/pdf 8-novak2017.pdf Iná príloha 29.9.2021 Podpis Slavka Reháková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_11486.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.1.2022 Podpis Mgr. Mária Kobielska
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10612 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S11606-2022-OKC... 15.1.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.12.2021 13:01:51
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Slavka Reháková - Akces-MED Sp.z.o.o. 
Zaslal: 29.11.2021 15:43:16
Nezohľadňovaný
Eu referenčná cena jednej EU krajiny
Autor: Slavka Reháková - Akces-MED Sp.z.o.o. 
Zaslal: 15.11.2021 16:45:31
Nezohľadňovaný
Potvrdenie o platbe - doplatok
Príloha: application/pdf 11486.pdf
Autor: Slavka Reháková - Akces-MED Sp.z.o.o. 
Zaslal: 12.10.2021 18:25:21
Nezohľadňovaný
Ku žiadosti prikladám potvrdenie o úhrade správneho poplatku
Príloha: application/pdf 11486.pdf
Autor: Slavka Reháková - Akces-MED Sp.z.o.o. 
Zaslal: 12.10.2021 18:24:38
Nezohľadňovaný
Ku žiadosti prikladám opravený dokument A1ZPE_L3398A
Príloha: text/dali A1ZPE_L3398A.dfm
Autor: Slavka Reháková - Akces-MED Sp.z.o.o. 
Zaslal: 12.10.2021 18:24:19
Nezohľadňovaný
Ku žiadosti prikladám opravený dokument A1ZPE_L3398A
Autor: Slavka Reháková - Akces-MED Sp.z.o.o. 
Zaslal: 12.10.2021 18:23:28
Nezohľadňovaný
Ku žiadosti prikladáme opravený dokument o pridelení kódu SIKL