[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11479
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Keystone Heart (Ing. Silvia Augustinová)
XB13.2.3.1
P2893A
4721011479
Právoplatný
9.12.2021 17:39:52

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-TriGuard... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.9.2021 Podpis Ing. Silvia Augustinová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.9.2021 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER-TriGuard.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.9.2021 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf TriGUARD 3 DoC_uradny prekl... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2021 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf ECD G7 003691 0003_uradny p... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2021 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf ECFQ G1 003691 0002_uradny ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2021 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf SUKL Kod P2893A.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.9.2021 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf TriGuard 3 obr..pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2021 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf stitok.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2021 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf literatura.pdf Iná príloha 29.9.2021 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf IFU_TriGUARD Embolic Protec... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2021 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf FA TriGuard_Nemecko_SK.pdf Iná príloha 29.9.2021 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf FA TriGuard_Rakusko_SK.pdf Iná príloha 29.9.2021 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf Ftaláty TriGuard.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.9.2021 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER-Tri Guard.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 9.12.2021 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvu MZ SR_06.1... Iná príloha 9.12.2021 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf nazif_2021.pdf Iná príloha 9.12.2021 Podpis Ing. Silvia Augustinová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_11479.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 12.4.2022 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_11479.docx 6.12.2021 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10752 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S11318-2022-OKC... 15.4.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 1.4.2022 15:31:23
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Ing. Silvia Augustinová - Keystone Heart 
Zaslal: 30.9.2021 22:33:46
Potvrdenie o úhrade správneho poplatku