[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11433
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
ClearStream Technologies Ltd. (Peter Hlavnička)
XB7
P3327A
4721011433
Právoplatný
13.12.2021 9:14:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword MER_rozbor_WavelinQ.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 23.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf 4-brescia1966.pdf Iná príloha 23.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf 1129729820921021.pdf Iná príloha 23.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf HVS - 308637.pdf Iná príloha 23.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf EC certifikát FQAS preklad.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf ES vyhlásenie o zhode prekl... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf ISO certifikát preklad.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf kód ŠÚKL Systém WavelinQ En... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Návod BAW1499900 Rev. 1_Wav... Iná príloha 27.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf BD-15281-WavelinQ-Cannulati... Iná príloha 27.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf BAW1507100 WavelinQ- WQ4305... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf BAW1507200 WavelinQ- WQ4305... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-WavelinQ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 30.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 30.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf WavelinQ EndoAVF System_WQ4... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Prehlásenie o ftalátoch SK.... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Angebot EverlinQ St. Elisab... Iná príloha 30.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf NUB-210131-Kalkulationsange... Iná príloha 30.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf WQ4305 Austria.pdf Iná príloha 30.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Zubehör für everlinQ endoAV... Iná príloha 30.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Angebot EverlinQ St. Elisab... Iná príloha 30.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document NUB-210131-Kalkulationsange... Iná príloha 30.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document WQ4305 Austria SK.docx Iná príloha 30.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zubehör für everlinQ endoAV... Iná príloha 30.9.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-WavelinQ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 13.12.2021 Podpis Peter Hlavnička
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 13.12.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/msword MER_rozbor_WavelinQ.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 13.12.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf TDS WavelinQ Rev 0 zobrazen... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 13.12.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Prehlásenie o ftalátoch SK.... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 13.12.2021 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Odpoved na vyzvu MZ SR_06.1... Iná príloha 13.12.2021 Podpis Peter Hlavnička
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_11433.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 12.4.2022 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_11433.docx 6.12.2021 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10749 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S11318-2022-OKa... 15.4.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 1.4.2022 15:17:23
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Peter Hlavnička - ClearStream Technologies Ltd. 
Zaslal: 4.10.2021 8:48:14
doklad o úhrade SP - výpis z účtu
Autor: Peter Hlavnička - ClearStream Technologies Ltd. 
Zaslal: 30.9.2021 13:47:31
doklad o úhrade správneho poplatku
Príloha: application/pdf EKOLOK.pdf