[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11428
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
KCI USA, Inc. (PharmDr. Tatiana Garella)
A8.19.3
A99095
4721011428
Právoplatný
30.9.2021 15:21:10

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok A99095.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 30.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A1ZPN_A99095.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 30.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MER A99095 Snap krytia.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf DoC SNAP Therapy System.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf CE 661656 KCI USA EC Cert (... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o pridelení ŠUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf IFU SNAP w Foam.pdf Iná príloha 30.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Ceny SNAP krytie.pdf Iná príloha 30.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o uhradení správ... Iná príloha 30.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_11428.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.1.2022 Podpis Mgr. Mária Kobielska
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10622 1 R_A1ZPN application/pdf Rozhodnutie-S11606-2022-OKC... 15.1.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.12.2021 10:57:39
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - KCI USA, Inc. 
Zaslal: 3.12.2021 13:14:02
Nezohľadňovaný
ref.ceny v EU
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - KCI USA, Inc. 
Zaslal: 3.12.2021 13:13:44
Nezohľadňovaný
MER
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - KCI USA, Inc. 
Zaslal: 3.12.2021 13:13:24
Nezohľadňovaný
šifrovaný výstup
Príloha: text/dali A1ZPN_A99095.dfm
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - KCI USA, Inc. 
Zaslal: 3.12.2021 13:13:11
Nezohľadňovaný
žiadosť
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - KCI USA, Inc. 
Zaslal: 3.12.2021 13:12:58
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám dokumenty upravené kvôli úprave ŠUKL kódu len pre krytie 15x15cm. T.Garella
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - KCI USA, Inc. 
Zaslal: 1.10.2021 8:36:52
Dobrý deň, pripájam potvrdenie o pridelení ŠUKL kódu.