[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11426
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Mária Danková)
XB3.1, XB3.3, XB9.1.1.1, XB14.20, XB3.2, XB3.5, XA4.2, XB14.23, XB9.1.5.14, XA1.1, XB9.1.2, XB9.1.6, XD5.2, XB14.4, XC1.11, XB9.1.5.7, XB9.1.5.3, XD1.6, XB5.3, XH1.1, XD5.4.1, XG2.2, XG1.1.1
X03897, X03899, X00833, X00990, X03898, X03509, X01241, X03442, X02297, X03486, X03394, X03970, X03460, X01501, X00941, X01094, X02763, X03971, X04686, X04779, X04871, X04872, X04873, X04874, X04875, X04900, X04965, X04966
4721011426
Právoplatný
16.9.2021 16:43:11

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 16.9.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet MCV_návrhy.xlsx Iná príloha 16.9.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Zdroje udajov.xlsx Iná príloha 16.9.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10586 1 R_KON application/pdf S21574-2021-OKC-11426.pdf 15.10.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 23.9.2021 13:11:39
Dobrý deň, v prílohe si vám dovoľujeme zaslať pripomienku k návrhu ID 11426.