[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11425
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Mária Danková)
F7.2.1, F7.1, F8, F7.2.4, K2.1, K2.2, K9.12.1, A8.13.3.3, A8.6.1.3, F4.6, F3.3, A8.13.1.2, A8.1.1.6, A8.6.2.6, F2.1.1, A8.13.3.2, F4.2, A8.5.1.3, A8.1.2.3, A8.6.2.5, A8.1.1.3, A8.13.1.4, A8.9.2, F1.3, F2.4.1, A8.1.2.2, F1.2.1, A8.13.1.3, A8.1.1.2, F1.1.1, A8.5.1.2, A8.13.3.1, J11.1.2.3, G8.3.6, A1.2.1, A1.1.1, A1.2.3, A1.1.2, A1.2.4, A9, A2.1
F40165, F40166, F32879, F40161, K79022, K39092, K39096, K94280, K79801, A96419, A93737, F41480, F41481, A89563, A37309, A96424, F86784, A92384, F80696, A26650, A22951, A96423, A37303, A81168, A89401, F57999, F86814, F86815, F86816, F86813, A96422, F93022, A22955, F41316, A81167, A71920, A37302, F89048, A39592, F90604, F90605, F90606, A22953, A92383, J94505, G92251, A21924, A21866, A21865, A21923, A21864, A21922, A21863, A21870, A21921, A53630, A21920, A57021, A57020
4721011425
Právoplatný
16.9.2021 16:37:50

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 16.9.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet MCV_návrhy.xlsx Iná príloha 16.9.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Zdroje udajov.xlsx Iná príloha 16.9.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10585 1 R_KON application/pdf S21574-2021-OKC-11425.pdf 15.10.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 23.9.2021 13:27:57
Dobrý den, vyjádření v příloze. S pozdravem Ing. Libor Schneider
Autor: Ing. Libor Schneider - Hartmann-Rico a.s. 
Zaslal: 23.9.2021 13:25:41
Dobrý den, vyjádření v příloze. S pozdravem Ing. Libor Schneider
Autor: Ing. Libor Schneider - DANSAC A/S 
Zaslal: 23.9.2021 13:23:10
Dobrý den, v přiloženém souboru připojujeme vyjádření. S pozdravem Ing. Libor Schneider
Autor: Peter Polievka - DEONA MEDI s.r.o. 
Zaslal: 20.9.2021 21:41:41
Dobrý deň, z navrhovanou cenou 13,52 € nemožeme súhlasiť. K nesprávnemu údaju muselo pravdepodobne dojsť administratívnym preklepom. Jedná sa o špecializovaný zdravotný produkt určený pre pomerne úzky okruh pacientov s opuchmi v oblasti dolných končatín z dovodu zhoršenej funkcie lymfatického systému. Jeho predpisovanie je obmedzené len na niektoré špecializácie. Na slovenskom trhu nie je za tento produkt plnohodnotná náhrada. Preto trváme na zachovaní súčasného stavu - 67,32 € za 1 ks. S pozdravom, MUDr. Peter Polievka