[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11424
A3ZP - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Fazzini srl (Ing. Adriana Mesárošová, PhD.)
K2.4, K2.5
K85168, K85169, K85170
4721011424
Právoplatný
16.9.2021 9:17:04
15.10.2021 8:40:17
Dôvod späť vzatia Odpadli dôvody.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3ZP_vyradenie-barly.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 16.9.2021 Podpis Ing. Adriana Mesárošová, PhD.
text/dali A3ZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/ZP pre DaLi 16.9.2021 Podpis Ing. Adriana Mesárošová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10868 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie-S11606-2022-OKC... 15.4.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky