[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11422
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Mária Danková)
D13
D99531, D93911, D0632A, D99352, D96995, D1516A
4721011422
Právoplatný
14.9.2021 22:38:56

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 14.9.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_11422.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 13.10.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10593 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S08388-2021-OKa... 15.10.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Martin Kuchta - Dexcom, Inc.  
Zaslal: 21.9.2021 20:47:36
Dobrý den, přikládám přílohu č. 5. S pozdravem, Martin Kuchta.
Autor: Ing. Martin Kuchta - Dexcom, Inc.  
Zaslal: 21.9.2021 20:47:01
Dobrý den, přikládám přílohu č. 4. S pozdravem, Martin Kuchta.
Autor: Ing. Martin Kuchta - Dexcom, Inc.  
Zaslal: 21.9.2021 20:46:20
Dobrý den, přikládám přílohu č. 3. S pozdravem, Martin Kuchta.
Autor: Ing. Martin Kuchta - Dexcom, Inc.  
Zaslal: 21.9.2021 20:45:49
Dobrý den, připojuji přílohu č. 2. S pozdravem, Martin Kuchta.
Autor: Ing. Martin Kuchta - Dexcom, Inc.  
Zaslal: 21.9.2021 20:45:14
Dobrý den, zasílám přílohu č. 1. S pozdravem, Martin Kuchta.
Autor: Ing. Martin Kuchta - Dexcom, Inc.  
Zaslal: 21.9.2021 20:44:16
Dobrý den, přikládám námitku k návrhu ID 11422. S pozdravem, Martin Kuchta.
Príloha: application/pdf Namietka D13.pdf