[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11421
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Mária Danková)
D12.1, D12.2, D12.4
D99538, D88212, D99351, D0652A, D1515A
4721011421
Právoplatný
14.9.2021 22:38:45

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 14.9.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_11421.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 13.10.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10594 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S08388-2021-OKa... 15.10.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Martin Kuchta - Dexcom, Inc.  
Zaslal: 21.9.2021 20:58:32
Dobrý den, přikládám přílohu č. 5. S pozdravem, Martin Kuchta.
Autor: Ing. Martin Kuchta - Dexcom, Inc.  
Zaslal: 21.9.2021 20:57:57
Dobrý den, přikládám přílohu č. 4. S pozdravem, Martin Kuchta.
Autor: Ing. Martin Kuchta - Dexcom, Inc.  
Zaslal: 21.9.2021 20:57:33
Dobrý den, přikládám přílohu č. 3. S pozdravem, Martin Kuchta.
Autor: Ing. Martin Kuchta - Dexcom, Inc.  
Zaslal: 21.9.2021 20:56:59
Dobrý den, přikládám přílohu č. 2. S pozdravem, Martin Kuchta.
Autor: Ing. Martin Kuchta - Dexcom, Inc.  
Zaslal: 21.9.2021 20:56:30
Dobrý den, přikládám přílohu č. 1. S pozdravem, Martin Kuchta.
Autor: Ing. Martin Kuchta - Dexcom, Inc.  
Zaslal: 21.9.2021 20:55:51
Dobrý den, v příloze Vám zasílám námitku k ID 11421. S pozdravem, Martin Kuchta.
Príloha: application/pdf Namietka D12.pdf
Autor: Ing. Alica Horňáková - WaveForm Technologies, Inc. 
Zaslal: 20.9.2021 15:16:52
Dobrý deň, v prílohe si vám dovoľujeme zaslať pripomienku k návrhu MZ SR ID 11421 Za kladné vybavenie vopred ďakujeme S pozdravom Ing. Alica Horňáková