[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11420
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Mária Danková)
D11
D36885, D0637A, D0017A, D78786, D91007, D91008, D90035, D28129
4721011420
Právoplatný
14.9.2021 22:38:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 14.9.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_11420.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 13.10.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10591 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S08388-2021-OKa... 15.10.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky